User Image
 • Joined: 14.05.2012 14:12
 • Last login: 03.06.2012 20:28

Kirsi

My Posts

 • All (1)
 • Challenges (1)
 • Ideas (0)
 • Visions (0)
 • psykososiaalinen oppilashuolto päiväkotien esiopetuksessa.

  Tarkoitus on selvittää esiopetuksen oppilashuollon tarpeellisuutta ja kehittää esiopetuksen oppilashuoltoa. Tavoitteena laadullinen tasavertaisuus, palveluiden yhtäläinen saatavuus & esiopetuksen oppilashuollon toimintamalli ja ohjeistus. Haluan lähteä liikkeelle lapsen ja perheen osallisuudesta ja toiveista.

  Posted 29.05.2012 | Views 151

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(28 May 2012)
Viitesanoja ovat: esiopetus, psykososiaalinen oppilashuolto, kasvatuskumppanuus sekä moniammatillinen yhteistyö.

Tutkin kuinka lapset itse toivovat saavansa tukea ja kuinka lasten vanhemmat toivovat lastaan tuettavan.
Selvitän myös millaisia moniammatillisia palveluja eskareilla
on tällä hetkellä saatavilla ja kuinka moniammatillista osaamista voitaisiin lisätä ja yhteistyötä parantaa.

Aineistona minulla on tällä hetkellä 22 lapsen "löyhästi" litteroitu haastatteluaineisto ja jokunen näiden lasten vanhempien kirjoittama kirje. Lisäksi olen osallistunut kehittämistyöryhmän palavereihin ja aioin haastatella myös yhteistyökumppanien edustjia.

Nyt vain pitäisi osata jatkaa... sitoa aineisto teoriaan.


(28 May 2012)
Opinnäytetyöni aihe on psykososiaalinen oppilashuolto päiväkotien esiopetuksessa.

Tarkoitus on selvittää esiopetuksen oppilashuollon tarpeellisuutta ja kehittää esiopetuksen oppilashuoltoa. (laadullinen tasavertaisuus, palveluiden yhtäläinen saatavuus => toimintamallin ja ohjeistuksen luominen. )