Satakunnan työskentely 2012 ForeMassi2025-hankkeessa

Added by ForeMassi2025 group

Kampanja kerää yhteen ForeMassi2025-hankkeen työskentelyn ja keskustelun Satakunnan alueella.

Start time: 19 Aug, 2012

End time: 31 Mar, 2013

Vuoden 2012 aikana ForeMassi2025 hankkeessa työskennellään alueellisissa työpajoissa (maaliskuu, toukokuu ja syyskuu) sekä massideassa. Alueelliset työpajat järjestetään Espoossa (Uusimaa), Porissa (Satakunta), Seinäjoella (Etelä-Pohjanmaa), Tampereella (Pirkanmaa) ja Turussa (Varsinais-Suomi). Kauden lopussa marraskuussa järjestetään yhteinen loppuseminaari kaikille työskentelyyn osallistuneille.

Alueellinen työskentely, mm. vision muodostaminen ja skenaarioiden kehittäminen sekä keskustelu niiden ympärillä löytyy kunkin alueen alta.

Osallistu Satakunnan tulevaisuuden koulutustarpeiden työstämiseen ottamalla kantaa tämän kampanjan alta löytyvään materiaaliin. Voit kirjoittaa yksittäisen kommentin tai tehdä laajemman aihetta käsittelevän sisällön.

Log in or Sign up to link your content(s) to this campaign.

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(03 Oct 2012)
Minä näen teknologiakehityksen niin, että myös videoyhteyden päässä pitää olla oikea ihminen. Teknologia ei myöskään voi olla vaihtoehto ihmiskontaktille,vaan tukikeino selviytymiseen silloin, kun oikea ihminen ei ole saatavilla. Mahdollisuuksia voitaisiin lisätä niin, että tuodaan iäkkäiden ihmisten ääni kuuluviin. Heitä voitaisiin hyödyntää lautakunnissa ja päätöksiä tehtäessä kertomassa asioista heidän näkökulmastaan esimerkiksi kaupunkisuunnitteluun liittyen. Koulutuksissa, jotka liittyvät vanhusten kanssa työskentelyyn, pitäisi myös hyödyntää vanhuksia. Tuomassa konkreettisesti esiin asioita heidän näkökulmastaan.
(27 Sep 2012)
Skenaarioissa toistui teknologia-ajatus. Kotihoidossa töitä tehneenä näen ikäihmisten kaipaavan ihmiskontaktia. Joskus kotihoitaja voi olla asiakkaan ainoa keskutelukumppani päivä/viikon aikana. Mitä käy, jos asiat vain teknologistuvat ja käynnit vähenevät? Tuo ihmiskontaktin väheneminen on mielestäni uhkakuva ja se oppivat ikäihmiset käyttämään laitteita. Ikäihmisten opettaminen vaatii resursseja. Niin ja millainen uhka on se jos kotona asuvat liian heikkokuntoisia, jotka tarvitsisivat paljon enemmän tukea kuin teknologialla on tarjota?

Vahvuuksiakin löytyy, jos paketista saadaa toimiva kokonaisuus. Ne, jotka tahtovat asua kotona mutta eivät olosuhteiden pakosta voi, saattaa teknologian hyödyntäminen tarjota sopivat avun palveluiden kattamiseen. Mieltäni teknologia voisi olla sopiva lisä, jos se ei tee sitä, että hoitajien käynnit vähenevät.
(27 Sep 2012)
Teknologian käytön lisääntyminen lähes kaikissa skenaarioissa tarjoaa mahdollisuuksia, yksityisten palveluiden lisääntyminen ei. Teknologian tarjoamat mahdollisuudet voitaisiin varmistaa ja niitä lisätä opettamalla laitteiden käyttö ja käytön opettaminen henkilökunnalle ja varmistamalla hoitajien läsnäolo laitteiden lisääntymisestä huolimatta.

Yksityisen sektorin lisääntymisen uhkaa voidaan vähentää vain julkisen sektorin palveluita kehittämällä ja siihen varoja antamalla. Skenaario 3:ssa en juuri positiivisia puolia nähnyt. Yksityinen sektori vetäisi kaikki ammattitaitoisimmat työntekijät ja julkinen sektori joutuisi tyytymään niihin työntekijöihin joita tarjolla on.
(27 Sep 2012)
Kommentoikaa skenaarioita ja miettikää, miten mahdollisuuksia voitaisiin lisätä ja miten uhkia voitaisiin vähentää.
(27 Sep 2012)
Tuskinpa mikään skenaario toteutuu sellaisenaan, mutta ehkäpä kaikista Satakunnassa luoduista skenaarioista löytyy se kultainen keskitie, joka toteutuu. Kommentoikaa skenaarioita myös tänne.