AVOIN INNOVAATIO

Added by INNO2012 group

Ongelmakuvauksia (Recent challenges) avoimen innovaation periaatteiden mukaisesti.

Start time: 05 Jun, 2012

End time: 31 Aug, 2012

Ongelmakuvauksia (Recent challenges) avoimen innovaation periaatteiden mukaisesti.

Log in or Sign up to link your content(s) to this campaign.

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(13 Jun 2012)
Nuorten syrjäytyminen yhteiskunnassa

Yhteiskunnan nykyinen tila Euroopassa ei helpota nuorten aikuisten asemaa työelämässä tai muutenkaan yhteiskunnan jäsenenä. Syrjäytyminen yhteiskunnasta on yhä vain yleistyvä ilmiö, ja tämä on kasvava ongelma yhteiskunnan rakenteessa useissa Euroopan hyvinvointivaltioissa.

Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15–29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikis¬ta tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä nuorista työttömiä työnhakijoita oli 18 800 ja muita työvoiman ulkopuolisia 32 500. Syrjäytyneiksi luokitellaan sellaiset työvoiman ja opiskelun ulkopuoliset nuoret, joilla ei ole peruskoulun lisäksi muuta koulutusta.
Syrjäytymisen kovassa ytimessä on 32 500 ulkopuolista nuorta, jotka eivät ole rekisteröityneet edes työttömiksi työnhakijoiksi. He ovat nuoria, jotka eivät näy missään tilastoissa. Kukaan ei tarkkaan tiedä keitä he ovat ja mitä he tekevät.
Ulkopuolisten nuorten paikantamisella on kiire. Ensisijainen keino ehkäistä syrjäytym
(11 Jun 2012)
Vakuutuspalvelujen tarjonnan ja tuottamisen haasteet eri asiakassegmenteille.
Vakuutuksen ominaisuudet, kuten aineettomuus, heterogeenisyys ja abstraktius yhdistettynä vakuutuspalveluiden matalaan käyttöfrekvenssiin, vaikeuttavat vakuutusten ymmärrettävyyttä ja vakuutuspalveluiden käyttöä. Kun vakuutuspalvelut siirretään sähköiseen palveluympäristöön, on mahdollista, että niiden käyttö vaikeutuu entisestään johtuen henkilökohtaisen palvelun puutteesta. Vakuutuspalvelut mielletään kuluttajien näkökulmasta monimutkaisiksi palveluiksi ja monimutkaisten palveluiden käyttö edellyttää usein henkilökohtaista asiakaspalvelua ja vakuutukset ovat sisällöltään monimutkaisia ja vahinkotapaukset erilaisia. Mielestäni palveluntarjoajan, tässä tapauksessa vakuutusyhtiöiden, on kuunneltava kuluttajia ja rakennettava palveluympäristöstä sellainen kokonaisuus, että asiakkaat pääsevät itselleen sopivimmalla tavalla hoitamaan asiointinsa ja voivat saada palvelun käytöstä myös lisäarvoa.