INNO2012

Founded: 05 Jun, 2012

Innovaatiojohtamisen kurssi 2012 kevät/ KYAMK.

Administrators:

Members

Innovaatiojohtamisen kurssi 2012 kevät/ KYAMK.

Campaigns

Group's call of contents

Log in or Sign up to join this group.

Only by joining you can add contents to campaigns

  • Ended:

  • AVOIN INNOVAATIO

    Ongelmakuvauksia (Recent challenges) avoimen innovaation periaatteiden mukaisesti.

    Ended: 31 Aug, 2012

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(11 Jun 2012)
Vakuutuspalvelujen tarjonnan ja tuottamisen haasteet eri asiakassegmenteille
Miten saada sähköiset vakuutuspalvelut ja henkilökohtainen asiakaspalvelu vastaamaan kaikkien asiakassegmenttien tarpeita ja löytämään asialle toimiva kaikkia palveleva malli. Vakuutusalan suuri haaste suurten ikäluokkien ikääntyessä ja nuoremman sukupolven eleässä ”bittiaikakautta”.Vakuutuspalvelut mielletään kuluttajien näkökulmasta monimutkaisiksi palveluiksi ja monimutkaisten palveluiden käyttö edellyttää usein henkilökohtaista asiakaspalvelua ja vakuutukset ovat sisällöltään monimutkaisia ja vahinkotapaukset erilaisia. Mielestäni palveluntarjoajan on kuunneltava kuluttajia ja rakennettava palveluympäristöstä sellainen kokonaisuus, että asiakkaat pääsevät itselleen sopivimmalla tavalla hoitamaan asiointinsa ja voivat saada palvelun käytöstä myös lisäarvoa. Kuinka vakuutusalan palveluympäristö tulisi kehittää, jotta se palvelisi hyvin eri ikäluokkia ja asiakassegmenttejä?