LbD - Learning by Developing

Founded: 03 Nov, 2010

Laurean kehittämä opetuksen innovaatio Learning by Developing eli LbD tarkoittaa kehittämispohjaista oppimista. LbD on uusi tapa oppia ammatissa tarvittava osaaminen. Oppiminen tapahtuu aidoissa työelämän kehittämishankkeissa.

Administrators:

Members

Kehittämispohjainen oppiminen on autenttisuuteen, kumppanuuteen, tutkimuksellisuuteen ja kokemuksellisuuteen perustuva, uutta luova toimintamalli.

LbD:n oppimisympäristönä on aito kehittämishanke, jonka eteenpäin vieminen edellyttää opettajien, opiskelijoiden ja työelämäosaajien yhteistyötä. Opiskelijat työskentelevät hankkeissa tasavertaisina juniorikollegoina.

Käytännössä opiskelijat suorittavat opintojaksoja kehittämishankkeissa, tekevät t&k; -projekteja ja opinnäytetöitään erilaisissa oppimisympäristöissä.

Campaigns

Group's call of contents

Log in or Sign up to join this group.

Only by joining you can add contents to campaigns

Would you like to comment?

Log in or Sign up