Palveluyrityksen liiketoiminnan kehittäminen Balanced Scorecardin avulla

Founded: 03 Jan, 2011

Ryhmän tavoitteena on etsiä toimivia tapoja soveltaa balanced scorecard ajattelua ja kehittää liiketoimintaa tulevaisuuden haasteisiin erityisesti palveluyrityksissä.

Administrators:

Members

Balanced Scorecard eli BSC on 1990 luvulla kehitetty yrityksen toiminnan ohjauksen suorituskykymittaristo.

Balanced Scorecardissa eli tuloskortissa toiminnan ohjausta tarkastellaan yleensä neljästä näkäkulmasta(perspectives):

Taloudellinen näkökulma
Asiakasnäkökulma
Sisäisten prosessien näkökulma
Oppimis- ja kasvunäkökulma

Campaigns

Group's call of contents

Log in or Sign up to join this group.

Only by joining you can add contents to campaigns

 • Active:

 • Asiakasnäkökulma

  Yritykset kohtaavat päivittäin monia haasteita pyrkiessään täyttämään asiakkaiden tarpeet. Kampanjalla kerätään ajankohtaisia haasteita ja ideoita as

  Ended: 30 Nov, 00-1
 • Prosessinäkökulma

  Yritykset kohtaavat päivittäin monia haasteita pyrkiessään kehittämään omaa toimintaansa. Kampanjalla kerätään ajankohtaisia haasteita ja ideoita pros

  Ended: 30 Nov, 00-1
 • Oppimisen ja kasvun näkökulma

  Yritykset kohtaavat päivittäin monia haasteita pyrkiessään kehittämään omaa toimintaansa. Kampanjalla kerätään ajankohtaisia haasteita ja ideoita opp

  Ended: 30 Nov, 00-1
 • Talousnäkökulma

  Yritykset kohtaavat päivittäin monia haasteita pyrkiessään kehittämään omaa toimintaansa. Kampanjalla kerätään ajankohtaisia haasteita ja ideoita ta

  Ended: 30 Nov, 00-1
 • Yhteiskunta tms. näkökulma

  Yritykset kohtaavat päivittäin monia haasteita pyrkiessään kehittämään omaa toimintaansa. Kampanjalla kerätään ajankohtaisia haasteita ja ideoita esim

  Ended: 30 Nov, 00-1
 • Ended:

 • Asiakashaasteet suhteessa yrityksen tuottamiin palveluihin

  Asiakkaat kohtaavat päivittäin monia haasteita käyttäessaan yritysten palveluja. Kampaljalla kerätään palvelun haasteita asiakkaan näkökulmasta, joih

  Ended: 31 Jan, 2011

Would you like to comment?

Log in or Sign up