Laurea Marata opinnäytetyöt

Founded: 04 Jan, 2011

Opinnäytetyö on osa ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyötä. Se palvelee opiskelijan ammatillista kehittymistä sekä työelämää ja aluekehitystä. Opinnäytetyö kehittää työtä ja työelämän käytänteitä ja voi tuottaa myös laajemmin merkityksellisiä innovaatioita.

Administrators:

Members

Opinnäytetyön lähtökohtana on työelämän kehittämishaaste. Siinä painottuu vuorovaikutus työelämän kanssa sekä tutkiva ja kehittävä työote. Opinnäytetöiden raporteissa korostuu tavoitteellisen toiminnan ja sen tulosten kuvaaminen sekä teoreettinen ja tutkimuksellinen analysointi. Opinnäytetyöt sisältävät työelämää kuvailevaa tietoa, sitä selittävää, tutkimuksellista tietoa sekä työelämää varten tuotettua uutta osaamistietoa.

Campaigns

Group's call of contents

Log in or Sign up to join this group.

Only by joining you can add contents to campaigns

 • Ended:

 • Aiheanalyysit Kevät 2011

  Aiheanalyysissä kuvataan opinnäytetyön tausta ja tavoitteet, keskeinen aihetta koskeva tutkittu tieto, käytettävät tutkimus- ja kehittämismenetelmät sek

  Ended: 16 Jun, 2011
 • Opinnäytetyötiedotteet lukuvuosi 2011

  Tiedote sisältää opinnäytetyön keskeiset tulokset. Yleisiä kriteerejä ovat ajankohtaisuus, tärkeys, kiinnostavuus ja ‎inhimillisyys.‎

  Ended: 31 Dec, 2011

Would you like to comment?

Log in or Sign up