Contents that have the tag: "media"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

 • Kerro kerro kuvastin, ken on maassa kaunehin?
  Ikuista nuoruutta on tavoiteltu jo aikojen alusta. Nuoruus ei enää riitä. Nyt tavoitellaan kauneusihanteita.
 • Kulttuurit ovat rikkaus
  Asenteisiin voidaan vaikuttaa asennoitumalla positiivisesti.
 • Median vaikutus sijoittajan päätöksiin
  Kuinka paljon on riittävä median painoarvo sijoituspäätöstä tehdessä?
 • Mediavyöry valloittaa kodit
  Media on vallannut suomalaisen kodin, ja lapset siirtyvät viestintävälineeltä toiselle aikuisia luontevammin. Rajojen asettaminen on entistä vaikeampaa.
 • Lapsi kertoo sosiaalisten medioiden käytöstään sallivassa ja avoimessa ilmapiirissä
  Ei tulisi olla mitään ihmeellistä siinä, että äippä tai iskä kysäisee lapseltaan: ”Mitä uutta naamakirjaan kuuluu?”
 • Miten käy median moraalille?
  Medialla on tärkeä osa ihmisten joka päiväisessä elämässä. Miten käy median moraalille tulevaisuudessa vai onko sitä edes olemassa enää?
 • Median vaikutus talouden taantumaan
  Uutiset vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen. "Huonojen" aikojen tullessa suuret ostokset jätetään odottamaan ja muutenkin eletään niin sanotusti säästöliekillä.
 • Write articles about cross cultural marriage for media
  Write and offer your articles to newspapers and other media. It could also be a good ad for your becoming book.
 • Lasten- ja nuorten liikalihavuus
  Tarkastelemme lasten- ja nuorten liikalihavuutta. Nykypäivänä se on merkittävä ongelma yhteiskunnassamme. Lapset ja nuoret viettävät yhä enemmän aikaa sisällä, jolloin liikunta jää vähemmälle. Miten voisimme parantaa tämän ”kansantaudin” ja saada lapset takaisin ulkoleikkien pariin?
 • Suomeen tarvitaan poliittisesta sensuurista vapaa mediakulttuuri
  Median tulisi käsitellä kaikkia kansanosia tasavertaisesti.
 • Median vaikutus lapsiin ja nuoriin
  Mielestäni media vaikuttaa osaltaan lapsiin ja nuoriin huolestuttavalla tavalla, lisäämällä väkivaltaa ja vaikutteita vähemmistö ryhmistä. Ottamatta vastuuta näiden vaikutuksista.
 • Ulkonäköpaineet
  Ulkonäköpaineet ovat nykyään varsinkin nuorten tyttöjen keskuudessa täyttä totta, jokapäiväistä.
 • Nuorten ja lasten vanhempien mediakasvatus
  Kuinka vanhemmat kykenevät tänä päivänä seuraamaan lastensa median käyttöä, jos eivät itsekkään ole siitä kovin perillä.
 • Sopimaton markkinointi & mainonta tavoittaa nuoren kohdeyleisön
  Mediassa törmää päivittäin sisällöltään kyseenalaiseen - osin huumorilla ja osin tosissaan tehtyyn markkinointiin- joka on mm. liian seksististä tai väkivaltaista. Osa mainoksista ei läpäise lainsäädännön asettamaa seulaa, mutta osa pääsee levitykseen pitkäksikin aikaa ennenkuin Kuluttajavirasto puuttuu asiaan.
 • Viestintä on välittämistä
  Markkinointi median kautta on osa yhteisön tai yrityksen viestintää. Hyvän tavan noudattaminen markkinoinnissa kertookin yhteisön yhteiskuntavastuusta ja siitä, mitä yhteisö oikeasti arvostaa. Markkinointi noudattaa ajan myötä muuttuvia trendejä. Nyt markkinoinnin uusia trendejä voisivat olla vastuu ja välittäminen.
 • Mediakasvatusta tarvitaan
  Median, eritoten netin käyttö on lisääntynyt valtavasti. Monesti ajattelemme, että on vanhempien vastuulla kasvattaa lapsistaan järkeviä netin käyttäjiä, mutta entäs jos vanhemmat eivät itsekään osaa? Kysynkin siis kenelle mediakasvatus kuuluu, vanhemmille, kouluille, järjestöille?
 • Irtaudu mediasta - nauti elämästä
  Tylsyys ajaa ihmisen selailemaan tv-kanavia katsomatta oikeasti yhtikäs mitään tai surffaamaan netissä ilman oikeaa tarkoitusta. Media passivoi ja addiktoi. Elämä ei ole bittiavaruuden pixeleitä, vaan todellisuus on tuolla ulkona. Kuinka päästä eroon turhasta mediankäytöstä?
 • Mediaton viikko
  Tietoyhteiskunnan suurimpia ja varmasti epäloogisimpia turhautumistapoja on tietysti tietotulvasta tuleva tietoähky. Voisitko ehkäistä oman ähkysi mediattomalla viikolla?
 • Media osana koulun arkea
  Mielestäni jokaisessa oppiaineessa on mahdollista käyttää ja hyödyntää mediaa. Kun se tehdään hyvin, voidaan samalla tukea jokaisen oppijan henkilökohtaista mediakasvua. Mediakasvu -termiä käytän kuvaamaan oppijan omakohtaista prosessia median (välineinä/ilmiöinä/viesteinä) käytön kehittymisessä.
 • Conspiracy theories and the role of the Media.
  Media has been an integral part of our society. Media provides us information that we need. While media plays a vital role in almost every social aspects, it can be a danger for the society if biased and providing false information.
 • Newspapers vs Internet
  In the developed countries almost everybody has a computer and internet access which means also access to news in internet, however there are still people who prefer newspapers but for how long time?
 • Nuorisotilojen passiivinen mediankäyttö nuoria aktivoivaksi tekijäksi
  Nykytilanne nuorisotiloilla on se, että mediaa, tarkemmin sanottuna televisiota ja internettiä käytetään lähinnä viestimiseen ja viihtymiseen. Nuoret passivoituvat näiden joukkoviestimien äärellä, eivätkä pyri kehittämään itseään, omaa osaamistaan tai vaikutusmahdollisuuksiaan.
 • Nuorisotilojen passiivinen mediankäyttö nuoria aktivoivaksi tekijäksi
  Nykytilanne nuorisotiloilla on se, että mediaa, tarkemmin sanottuna televisiota ja internettiä käytetään lähinnä viestimiseen ja viihtymiseen. Nuoret passivoituvat näiden joukkoviestimien äärellä, eivätkä pyri kehittämään itseään, omaa osaamistaan tai vaikutusmahdollisuuksiaan.
 • Lapset ja nuoret mediaviidakossa
  Nykypäivänä median rooli elämässämme on kasvanut ja kasvaa edelleen. Media on tuonut mukanaan paljon huolestuttavia asioita ja ilmiöitä ja erityisesti lapset ja nuoret ovat alttiita median vaikutuksille.
 • Riittävää ja laadukasta mediakasvatusta lapsille ja nuorille jo pienestä pitäen
  Median rooli ja vaikutus on kasvanut ja kasvaa edelleen. Niinpä tulisi taata, että kaikki, etenkin lapset ja nuoret, osaisivat toimia turvallisesti tässä mediaviidakossa.
 • Internet apuna alueellisten erojen tasoittamisessa
  Tulevaisuudessa kaikilla nuorilla tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet, riippumatta esimerkiksi siitä missä asuu.
 • Nuoriin ja lapsiin kohdennettu mainonta
  Mainonta ja mainokset piirittävät tämän päivän ihmisiä. Yhä useammin mainokset kohdennetaan juuri nuorille, jotka eivät välttämättä vielä kykene tarkastelamaan niitä realistisesti.
 • Lapsuus mediamaailmassa
  Nyky-yhteiskunnassa iso osa arjenkin askareista, työstä ja koulusta puhumattakaan edellyttävät tietokoneella istumista lähes päivittäin. Laskut, työt ja koulutehtävät on hoidettu koneella jo kauan. Nykyään jopa ostokset voidaan tehdä netissä. Kaikki tämä kuormittaa terveyttä ja heikentää yleistä hyvinvointia.
 • Cinema for everyone
  Unfortunately for tourists, films in Finland are translated in English and Finnish. Of course, if you know English quite well you can watch it in English, but sometimes it’s hard because of dialect or unknown words. And it’s more comfortable to watch it in your own language.
 • Cinema for everyone
  “Cross language cinema halls” – movie centers where you can enjoy film in your own language.
 • Cinema for everyone
  How this product will effect on cinema market?