Contents that have the tag: "vanhukset"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

 • Vanhempi sukupolvi netissä
  Vanhempi sukupolvi netisssä.
 • Vanhusten hyvinvointi
  Tänään käydessäni isovanhempani luona, päätimme odottaa kotipalvelun työntekijää, sillä olisimme halunneet keskustella hänen kanssaan isovanhempani hyvinvoinnista.
 • Lehmillä jalottelu pakko 60 päivää vuodessa, vanhuksilla 0
  Laki pakottaa ulkoiluttamaan lehmiä, mutta entäs vanhusten ulkoiluttaminen?
 • Vanhusten yksinäisyys
  Vanhusten yksinäisyys ja masennus ovat Suomessa vakavia ongelmia. HelsinkiMission mukaan Suomessa vanhus tekee itsemurhan miltei joka toinen päivä ja pelkästään Helsingissä joka toinen viikko(helsinkimissio 2003) Tekstin tarkoituksena on kuvata vanhusten yksinäisyyttä ilmiönä ja esitellä erilaisia yksinäisyyden muotoja
 • Vanhusten yksinäisyys
  Vanhusten yksinäisyys ja masennus ovat Suomessa vakavia ongelmia. HelsinkiMission mukaan Suomessa vanhus tekee itsemurhan miltei joka toinen päivä ja pelkästään Helsingissä joka toinen viikko(helsinkimissio 2003) Tekstin tarkoituksena on kuvata vanhusten yksinäisyyttä ilmiönä ja esitellä erilaisia yksinäisyyden muotoja
 • Turvapuhelin
  Vanhuksille ja liikuntarajoitteisille suunnattu kodin turvapuhelin. Kaulassa pidettävä "mokkula" perustuu Bluetooth- ja gsm-teknikkaan. "Mokkula" voi vastaanottaa puheluita ja sillä voi soittaa. Turvaominaisuuksien lisäksi laite helpottaa kohderyhmien päivittäistä elämää, kun helppokäyttöinen puhelin aina saatavilla.
 • Vanhus ratissa - milloin on aika sanoa hyvästit ajo-oikeudelle?
  Moni vanhus liittää vapaan liikkumisen, jonka ajokortti hänelle tuo, omanarvontunteeseen. Milloin ollaan kuitenkin liian vanhoja muun liikenteen sekaan?
 • Vanhusten mieluisten ruokamuistojen käytettävyys Gusto-projektissa
  Kokemustiedolla saadaan uutta tietoa ja tuntemusta vanhuksista, jonka pohjalta ravisemushoidon palveluketjua kehitetään.
 • Foremassi 2025 Vanhusten asumisyksikkö tulevaisuudessa.
  Ideana on luoda hyväkuntoisille vanhuksille oma yhteisö. Yhteisö koostuu suuremmasta rakennuksesta, joka on jaettu asuntoihin.
 • Hyvinvoivien vanhusten yhteisö, teknologia
  Hyvinvoiville ja toimintakykyisille vanhuksille tarkoitettu yhteisö teknologian näkökulmasta.
 • Vanhusten asumisyksikkö tulevaisuudessa.
  Tulevaisuuden visiona päätimme luoda hyväkuntoisille vanhuksille oman yhteisön. yhteisö koostui isosta vanhustenkodista, jossa jokaisella vanhuksella olisi omat huoneet. Minä keskityin visiossani ajattelemaan taloudellisesta puolesta tässä vanhusten yhteisössä.
 • Kotipalvelu Robotit
  Teknologian kehittyminen viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana on ollut huimaa ja sen kehittyminen tulee vielä jatkumaan. Nykyaikana pohditaan kysymystä olisivatko robotit käytännöllisiä kotiapulaisia/henkilökohtaisia avustajia.
 • Vanhusten kotona asuminen
  Tähän mennessä robotteja on käytetty vain laitoshoidossa, mutta jatkuva vanhusten määrän lisääntyminen, laitospaikkojen vähentyminen ja henkilökunnan väheneminen tuovat väistämättä eteen tilanteen, jossa vanhusten pitäisi pärjätä kotona läpi elämän.
 • NÄKÖKULMA VANHUSTEN KOTONA ASUMISEEN VUONNA 2025, sosiaalinen näkökulma
  Hyvinvointivaltiossa jokaiselle turvataan perustoimeentulo ja turvallisuus.Kansalaisten perustarpeet hoidetaan joko maksuttomasti tai ilman korkeita maksukynnyksiä. Vuonna 2025 Suomi luokitellaan edelleen hyvinvointivaltioksi mutta asioita muuttaa vallalla oleva uusliberalistista ideologiaa muistuttava ajatusmaailma.
 • Ystävätoiminta vanhuksille
  Tulevaisuudessa kuten jo nytkin vanhukset kärsivät yksinäisyydestä. Yksinäisyys synnyttää turvattomuuden tunteita ja vanhukset usein masentuvat siitä johtuen. Tulevaisuudessa pitäisi ryhtyä panostamaan kotona tukevissa palveluissa yhteisöllisyyteen ja yksinäisyyttä ehkäiseviin toimiin.
 • Vanhusten Turvallinen ja Esteetön Asuminen
  Vanhukselle tärkeä kotona asumisen tukija on turvallinen ympäristö. Ympäristön olisi hyvä olla melko esteetöntä, jotta vanhuksen liikkuminen olisi mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Esimerkiksi turhat matot ja kynnykset olisi hyvä olla kokonaan pois, jotta vältettäisiin mahdolliset kaatumiset.
 • NÄKÖKULMA VANHUSTEN KOTONA ASUMISEEN VUONNA 2025, taloudellinen näkökulma
  Hyvinvointivaltiossa jokaiselle turvataan perustoimeentulo ja turvallisuus.Kansalaisten perustarpeet hoidetaan joko maksuttomasti tai ilman korkeita maksukynnyksiä. Vuonna 2025 Suomi luokitellaan edelleen hyvinvointivaltioksi mutta asioita muuttaa vallalla oleva uusliberalistista ideologiaa muistuttava ajatusmaailma.
 • Vanhusten Ulkoilupalvelu
  Eikö olisi mukavaa vielä vanhuudenpäivinäkin, että saisi tuntea auringon lämmön ihollaan, kuulla joen virtauksen, nauttia tuulen tarttuessa hiuksiin, katsella kauniita maisemia ja nähdä muita ihmisiä?
 • Teknologia helpottaa vanhusten kotona asumista ja lisää sen turvallisuutta.
  Vanhusten kotona asumista lisätään teknologisilla laitteilla, jotka edistävät hyvinvointia. Vanhusten yksinäisyyttä pyritään välttämään teknologialla, jonka avulla voidaan keskustella läheisten kanssa.
 • Vanhusten kaupunginosat
  Tulevaisuudessa vanhukset tulevat asumaan keskitetysti kokonaisissa vanhuksille tarkoitetuissa kaupunginosissa joissa palvelut ovat vanhuksille suunniteltuja ja sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen on helppoa.
 • Henkilökohtainen asiakaspalvelija
  Vanhukset ja vammaiset tarvitsevat apua ja turvallisuuden tunnetta liikkuessaan kaupungilla.
 • Sosiaalinen
  Mietteitä vanhusten sosiaalisesta elämästä tulevaisuuden Suomessa.
 • Foremassi2025, visio politiikasta
  Perusajatuksena olisi kehittää vanhusten ja muiden, kuten kehitysvammaisten tai mielenterveyspotilaiden kotona asumista. Tarkoituksena olisi mahdollistaa asuminen itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Tämä poiki kaksi ajatusmallia: Tehostettu kotihoito ja vanhusten asustusalueet isompiin asutuskeskuksiin.
 • FOREMASSI2025- Talousvisio
  Visio koskee ikääntyneille mahdollisia tulevaisuuden asumismuotoja kaupungeissa ja syrjäseuduilla. Kuinka kyseiset mahdollisuudet taloudellisesti luodaan ja mahdollistetaan tulevaisuudessa, etenkin kun valtaväestö ikääntyy, sekä ihmisten elinikä pitenee lääketieteen kehittyessä.
 • Foremassi2025, sosiaalinen visio
  Vision lähtökohtana on tehostettu kotihoito, ja työn kohteena ovat kotona asuvat vanhukset. Sosiaalisessa näkökulmassa ajatellaan erityisesti huonokuntoisia vanhuksia, jotka asuvat syrjäseudulla, kaukana palveluista ja joilla ei mahdollisesti asu sukulaisia lähellä.
 • Foremassi2025, teknologinen visio
  Perusajatuksena olisi kehittää vanhusten ja muiden, kuten kehitysvammaisten tai mielenterveyspotilaiden kotona asumista. Tarkoituksena olisi mahdollistaa asuminen itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Haluamme painottaa erityisesti hoitajan läsnäoloa kotihoitotyössä ja välttää ylimääräistä ”koneistumista”.
 • Sosiaalinen näkökulma vanhusten asumiseen vuonna 2025
  Vanhusten syrjäytymistä ehkäistäkseen valtio alkaa rakentaa isohkoja asumisyksikköjä ja niin teknologian kuin työvoimankin avulla edistää vanhusten sosiaalista kanssakäymistä.
 • Vanhusten asuminen vuonna 2025 ekologisesta näkökulmasta
  Miten ympäristö tullaan ottamaan huomioon vuonna 2025, kun vanhuksille ryhdytään rakentamaan uusia asuintiloja?
 • Vanhusten asuminen vuonna 2025 poliittisesta näkökulmasta
  Politiikka voi auttaa saavuttamaan vastauksia merkittäviin kysymyksiin, niin myös tulevaisuudessa: miten poliittisesti tullaan huomioimaan vanhusten asuminen ja hyvinvointi?
 • Taloudellinen näkökulma vanhusten asumiseen ja turvallisuuteen vuonna 2025
  Miten vanhusten asumisen tarpeet tullaan huomioimaan taloudellisesti? Millä valtio estää kaikkien varojen kulumisen vanhushuoltoon?
 • Vanhusten asuminen vuonna 2025 teknologisesta näkökulmasta
  Teknologia tulee varmasti kehittymään entisestään tulevaisuudessa helpottaen niin hoitajien kuin vanhustenkin arkea.
 • Koulujen voimistelusalit säästöjen ja jaksamisen lähteinä vanhustenhuollossa
  Kehittämällä koulujen voimistelusalien käyttöä vanhusten vapaamuotoisen liikunnan suorituspaikkoina, varsinkin talvisin, kun vanhukset liukkauden vuoksi pelkäävät ulkona liikkumista, sekä palvelulinjatoiminnan kehittämistä tätä toimintaa tukevaksi, voidaan saavuttaa sekä hyvinvointia että kustannussäästöjä.