Contents that have the tag: "vanhustyö"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

 • Koululaitos- ja nuoret vanhusten tukihenkilöiksi
  Koululaitos- ja nuoret vanhusten tukitoimintaan, avuksi vanhuksille vaikeasti kohdattaviin asioihin. Nuoret ohjaamaan ja opastamaan asioissa, jotka he hallitsevat.
 • Vanhusten yksinäisyys
  Vanhusten yksinäisyys ja masennus ovat Suomessa vakavia ongelmia. HelsinkiMission mukaan Suomessa vanhus tekee itsemurhan miltei joka toinen päivä ja pelkästään Helsingissä joka toinen viikko(helsinkimissio 2003) Tekstin tarkoituksena on kuvata vanhusten yksinäisyyttä ilmiönä ja esitellä erilaisia yksinäisyyden muotoja
 • Vanhusten yksinäisyys
  Vanhusten yksinäisyys ja masennus ovat Suomessa vakavia ongelmia. HelsinkiMission mukaan Suomessa vanhus tekee itsemurhan miltei joka toinen päivä ja pelkästään Helsingissä joka toinen viikko(helsinkimissio 2003) Tekstin tarkoituksena on kuvata vanhusten yksinäisyyttä ilmiönä ja esitellä erilaisia yksinäisyyden muotoja
 • NÄKÖKULMIA VANHUSTEN KOTONA ASUMISEEN VUONNA 2025, tekniikan näkökulma
  Hyvinvointivaltiossa jokaiselle turvataan perustoimeentulo ja turvallisuus.Kansalaisten perustarpeet hoidetaan joko maksuttomasti tai ilman korkeita maksukynnyksiä. Vuonna 2025 Suomi luokitellaan edelleen hyvinvointivaltioksi mutta asioita muuttaa vallalla oleva uusliberalistista ideologiaa muistuttava ajatusmaailma.
 • NÄKÖKULMA VANHUSTEN KOTONA ASUMISEEN VUONNA 2025, sosiaalinen näkökulma
  Hyvinvointivaltiossa jokaiselle turvataan perustoimeentulo ja turvallisuus.Kansalaisten perustarpeet hoidetaan joko maksuttomasti tai ilman korkeita maksukynnyksiä. Vuonna 2025 Suomi luokitellaan edelleen hyvinvointivaltioksi mutta asioita muuttaa vallalla oleva uusliberalistista ideologiaa muistuttava ajatusmaailma.
 • NÄKÖKULMA VANHUSTEN KOTONA ASUMISEEN VUONNA 2025, taloudellinen näkökulma
  Hyvinvointivaltiossa jokaiselle turvataan perustoimeentulo ja turvallisuus.Kansalaisten perustarpeet hoidetaan joko maksuttomasti tai ilman korkeita maksukynnyksiä. Vuonna 2025 Suomi luokitellaan edelleen hyvinvointivaltioksi mutta asioita muuttaa vallalla oleva uusliberalistista ideologiaa muistuttava ajatusmaailma.
 • Seniori- ja vanhustyön palvelurakenteen ja asiakaskunnan muutokset
  Tulevaisuuden vanhustyö