Contents that have the tag: "Nuoret"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

 • Nuorille ja koululaisille lisää liikuntaa!
  Lasten ja nuorten liikuntaa pitäisi kehittää, listätä ja monipuolistaa.
 • Nuorten alkoholinkäyttö
  Pohdintaa mikä voisi ehkäistä nuorten humalahakuista juomista.
 • Peruskouluruokailu on nuorten mielestä perseestä.
  Peruskouluruokailu on nuorten mielestä perseestä.
 • kun bussit eivät kulje
  Ajatuksia siitä miten joukkoliikenne ei toimi,ja miten se rajoittaa arkipäivän askareita.
 • Nuorten syrjäytyminen
  Nuorten syrjäytymistä pitäisi hoitaa tehokkaammin, koska sillä voi olla ikäviä seurauksia.
 • Peruskouluruokailu paremmaksi!
  Kuinka peruskouluruokailua voisi parantaa?
 • Nuorten joululoman vietto
  Joululoma ei ole kaikille nuorille samanlainen.
 • Päihdeongelmaisten nuorten syrjäytyminen Suomessa
  Alkoholista ja muista päihteistä johtuvat ongelmat ovat yleisiä Suomessa. Miten niitä voitaisiin vähentää?
 • bussivuoroja lisää
  ussivuoroja lisää!!!
 • Nuorten masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjaus on tehtävä varhaisessa vaiheessa.
  Nuorten masentuneisuutta on vaikea havaita, vaikka masennukseen puuttuminen on tärkeää. Miten asiaa voitaisiin parantaa?
 • Koulukiusaamiseen puututaan harvoin
  Monet lapset ja nuoret joutuvat kiusaamisen kohteeksi, mutta usein siihen ei puututa.
 • Suomalaiset nuoret velkaantuvat helposti
  Suomessa yhä useampi nuori on velkaantunut. Velkaa otetaan mm. asumiseen, opiskeluun ja juhlimiseen.
 • Nuorten yksinäisyys – aikamme yleisiä ongelmia
  Yksinäisyys vaivaa yhä useampia nuoria. Mikä avuksi?
 • miksi kaikki nuoret eivät pääse peruskoulun jälkeen opiskelemaan?
  Elinikäisen oppimisen neuvosto pyytää näkemyksiä ja kommentteja koskien nuorten kouluttautumista peruskoulun jälkeen.
 • Työttömyys lapsiperheissä
  Taantuman aikaan monet jäävät ilman töitä tai joutuvat lomautetuksi. Lapsiperheissä ongelmasta voi koitua dramaattisia seurauksia.
 • Nuorten liikkuminen suuri haaste yhteiskunnan tulevaisuudessa
  Nykyajan lasten aika kuluu yhä useammin videopelejä pelatessa tai elokuvia katselle, kun parempi ja terveellisempi tapa olisi ulkoilla.
 • Nuorten velkaantuminen tulisi tulevaisuudessa estää paremmalla ohjauksella.
  Nuorten velkaantumista käsitellään julkisesti jatkuvasti, mutta ongelmaan ei olla vieläkään kehitetty toimivaa ratkaisua.
 • \"Talo\"nuoret mukaan kansalaistoimintaan
  Haasteena on nuorisotalotoiminnan uudistaminen. Järjestöjen mukaan ottaminen toiminnan suunnitteluun vertaistuki-periaatteella voisi olla ratkaisu.
 • Nuorten keskustelut rasismista Demi.fi:ssä
  Nuoret ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista ja tarvitsevat paikan jossa käsitellä esimerkiksi rasismia.
 • Ohjattua keskustelua ja perusteltua moderointia
  Nuorten forumeille pitäisi pestata nuorisotyöntekijöitä ohjaamaan keskustelua, lisäämään teitoa ja pitämään keskustelu asiallisena.
 • Ylivelkaantuminen
  Ylivelkaantumisen haasteet ja taloustaitojen kehittäminen
 • Taas se besserwisser tahtoo sulkea multa yhden oven maailmaan.
  Niin on vaaroja sosiaalisessa mediassa, kuin on muutenkin maailmassa.
 • Lisää mediakasvatusta kouluihin
  Mediakasvatuksella autetaan lapsia ja nuoria ymmärtämään internetin hyödyt ja haitat.
 • Nuorten ylivelkaantumisen ehkäiseminen
  Velkaantumisen ennalta ehkäiseminen
 • Nettikiusaaminen
  On olemassa viitteitä siitä, että nettikiusaaminen eri muodoissaan on yleistyvä kiusaamisen muoto.
 • Nettikiusaamisesta
  Mikäli nettikiusaaminen on yleistymässä, siihen on puututtava jämerästi. Tässä muutamia ajatuksiani aiheesta.
 • Työnhakuprosessin haasteet
  Työttömän työnhakuprosessi saattaa olla pitkä ja uuvuttava. Työnhakijan kannalta tulisi työnhaun olla tuloksellista ja motivoivaa.
 • Nuorten ammatinvalinta
  Nykyään monista koulutuspaikoista on kova kilpailu. On tärkeää, että nuoren ammatinvalintaa lähdetään herättelemään jo varhain.
 • Nuorille lisää vaikutusmahdollisuuksia sosiaalisen median avulla!
  Yhteiskunnallisten päättäjien tulisi tutustua sosiaalisessa mediassa käytäviin keskusteluihin.
 • Myös lasten vanhempien tulisi näyttää mallia liikunnassa.
  Suomea on viime aikoina paljon puhuttanut nuorten fyysinen kunto. Lasten ja nuorten vanhempien tulisi näyttää mallia terveellisiin elämäntapoihin.
 • Brädit ja nuoret
  Nuorten bränditietoisuus on viime vuosina kasvanut valtavasti. Vaatteiden on oltava tiettyä merkkiä, mp3-soittimen oltava iPod...ilman niitä olet \"out\" etkä kuulu porukkaan.
 • Nuorten työttömyys
  Nuorten työttömyys on vakava asia. Mitä asioita tulisi muuttaa, että nuorten työttömyys vähentyisi?
 • Juuri ammattiin valmistuneet nuoret
  Juuri ammattiin valmistuneella ei välttämättä ole aina niin sanottu voittaja fiilis. Itselle sopivan työpaikan löytäminen voi olla yllättävän vaikeaa ja pitkäkestoista.
 • Nuorten ja politiikka
  Suomalaisnuorten yhteiskunnalliset tiedot ovat kansainvälistä kärkeä. Kiinnostus politiikkaan ja yhteiskunnallisiin asioihin on vähäistä.
 • Nuorten liikennekasvatus
  "16-vuotias otti auton luvatta käyttöönsä ja joutui onnettomuuteen. Matkustaja ja kuski loukkaantuivat. Kuski puhalsi alkometriin 1,26 promillea." Pitäisikö jotain tehdä?
 • Työvoimaongelma
  Sanotaan, ettei nuorille riitä töitä. Siksi on saatava nuoret työllistämään itsensä.
 • Nuorten haluttomuus pitää huolta terveydestä
  Ajatuksemme ‎lähti lasten ja nuorten terveyskasvatuksesta ja sen toteutusongelmista. Nuorilla on tieto päihteiden käytön ‎vaarallisuudesta ja huonon ruokavalion terveysriskeistä sekä liikkumattomuuden seurauksista. Kaikesta ‎huolimatta he toimivat terveellisiä elämäntapoja vastaan tietoisesti.
 • Nuorten mielenterveysongelmat yhä kasvussa?
  Nuorten mielenterveysongelmat ovat yhä kasvussa. Seuraavassa ongelmassamme kerromme nuorten mielenterveysongelmien kasvun syitä ja seurauksia sekä pohdimme mitä voisimme tehdä kasvun ehkäisemiseksi.
 • Nuorten syrjäytyminen ja sen ehkäisy
  Syrjäytyminen tarkoittaa prosessia, jonka aikana nuori erilaisista sosiaalisista ongelmista johtuen ajautuu erilleen valtavirran elämästä (Laine 2002). Näitä erilaisia sosiaalisia ongelmia voivat olla esimerkiksi nuoren mielenterveysongelmat, koulukiusaaminen, oppimisvaikeudet tai päihteiden väärinkäyttö.
 • Nuorten Internet- ja peliriippuvuus
  Nuorten Internet- ja peliriippuvuus Valitsemamme ongelma on lasten ja nuorten Internet- ja peliriippuvuus. ‎ Tarkastelemme itse ongelmia ja niiden ilmenemistä. Pohdimme virtuaalimaailman ‎liikakäytön haittoja ja -vaikutusta nuoren sosiaaliseen elämään. Sitten perustelemme, miksi ‎miellämme liikakäytön ongelmaksi.‎
 • Kouluttautumattomuus syynä nuorten vankilakierteeseen
  Selvitämme seuraavassa nuorten vankilakierteen syitä. Pohdimme nuoren iän ja kouluttamattomuuden yhteyttä nuorten vankilakierteeseen.
 • Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisestä.
  Vaaleissa nuorten äänestysprosentti on jäänyt yleensä 10 prosenttiyksikköä alemmaksi kuin yleinen äänestysprosentti ja vain noin 10 prosenttia nuorista sanoo olevansa kiinnostunut puolue politiikasta.
 • Nuorten väkivaltaisuus ongelmat
  Tekstimme käsittelee yleisesti sitä, mitä aggressiivisuus on. Aggressiivisuutta jaotellaan erilaisiin osiin, kuten proaktiivinen, välineellinen aggressio ja vihamielinen proaktiivinen aggressio.
 • Nuorten rikollisuus
  Teksti käsittelee pieneltä osaltaan nuorten ongelmia, yrittää herättää kysymyksiä, mistä ongelmat johtuvat.
 • Kaupunki- ja lähiöasukkaiden tutustuttaminen ”takaisin luontoon”
  Luonnosta ja ympäristöstä vieraantuminen lisääntyy maaltamuuton myötä. Mitä voisimme tehdä tämän estämiseksi?
 • Nuorissa on toivoa
  Nuorisoasiain neuvottelukunta on juuri julkaissut vuotuisen Nuorisobarometrin - tutkimuksen nuorten asenteista ja tulevaisuuden odotuksista
 • Miten saada lapset ja nuoret ymmärtämään salasanojen yksityisyys?
  Lapsilla ja (varhais)nuorilla on nykyään tapana vaihdella toistensa kanssa eri palveluissa käyttämiään salasanoja. Tästä syntyy helposti ongelmia kaverisuhteiden vaihtuessa: luottamuksen osoitus muuttuu nettikiusaamiseksi.
 • Löytyykö räpistä nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen siemen?
  Mistä löytää kiinnostusta politiikkkaan jos olen nykyteini?
 • Kulutusjuhlaa.
  Täydennä tyhjiö tavaralla
 • Nuoret vs. kirjastot
  Millä saada nuoret kiinnostumaan kirjastoista?
 • Sosiaalisen median avulla politiikka kiinnostavammaksi nuoren näkökulmasta?
  Suomalaiset nuoret ovat tutkimusten mukaan yhteiskunnalliselta tietämykseltään maailman kärkitasoa, mutta osallistuminen on selkeästi keskivertoa alhaisempaa. Nuorten intoa äänestämistä ja ylipäänsä politiikkaa kohtaan tulisi lisätä, mutta miten? Voisiko sosiaalisen median avulla löytyä ratkaisuja?
 • Onko ongelmaksi nousemassa nuorten rahankäyttö verkossa ja virtuaalimaailmoissa?
  Monet nuoret kuuluvat erilaisiin virtuaalimaailmoihin tai pelaavat verkossa pelejä. Monissa tällaisissa paikoissa rahalla saa lisäominaisuuksia, joita nuoret ostavat. Voiko virtuaalimaailman rahankäytöstä tulla ongelma?
 • Nykypäivän sovellutukset sosiaalisen median avuksi, kun ajatellaan nuoria käyttäjiä.
  Nykypäivän sovellutukset mahdollistavat loistavat valvonta ja ennaltaehkäisevät mahdollisuuden nuorten vääränlaiseen netinkäyttöön. Vanhemmilla olisi mahdollisuus valvoa nuorten netinkäyttöä paremmin ja estää vanhempien mielestä väärille sivustoille ajautuminen.
 • Valokuvauskilpailu nuorille
  Valtakunnallinen valokuvauskilpailu ympäri Suomea, jossa mahdollisuus toteuttaa itseään.
 • Ulkonäköpaineet
  Ulkonäköpaineet ovat nykyään varsinkin nuorten tyttöjen keskuudessa täyttä totta, jokapäiväistä.
 • Sosiaalisen median kirous
  Sosiaalinen media, kuten Facebook, Twitter ja Irc-Galleria, vievät nykyisin suuren osan nuorten elämästä.Itsekin Facebookin käyttäjänä huomaan yhteisön vievän nopeasti paljon aikaa päivästä. Mutta osaavatko nuoret tehdä enää muuta kuin elää elämäänsä netin kautta?
 • Nuorten ja lasten vanhempien mediakasvatus
  Kuinka vanhemmat kykenevät tänä päivänä seuraamaan lastensa median käyttöä, jos eivät itsekkään ole siitä kovin perillä.
 • Sopimaton markkinointi & mainonta tavoittaa nuoren kohdeyleisön
  Mediassa törmää päivittäin sisällöltään kyseenalaiseen - osin huumorilla ja osin tosissaan tehtyyn markkinointiin- joka on mm. liian seksististä tai väkivaltaista. Osa mainoksista ei läpäise lainsäädännön asettamaa seulaa, mutta osa pääsee levitykseen pitkäksikin aikaa ennenkuin Kuluttajavirasto puuttuu asiaan.
 • Nuorille ja vanhemmille yhteinen mediakasvatuskurssi
  Vanhemmat harvoin tietävät mitä lapsi netissä tekee ja onko sivut turvallisia. Voi olla, että vanhemmat eivät itsekään tiedä nuorten käyttämiä nettisivuja, tai ei ylipäänsä ole kovin tutustunut internettiin. Tällaisissa tapauksissa olisi hyödyllistä, kun nuorelle ja vanhemmille järjestettäisiin yhteinen media-kurssi.
 • Alaikäisten nuorten ääni kuuluviin?
  Suomessa erityisesti alaikäisten nuorten on vaikea saada äänensä kuuluviin ja tuoda mielipiteitään ja ajatuksiaan julkisesti esiin. Heillä ei myöskään ole mahdollisuutta vaikuttaa äänestämällä yhteiskunnan asioihin. Pitäiskikö tilannetta parantaa? Millaisia kanavia nuorisolle voisi tarjota julkiseen keskusteluun?
 • Nuoret ja työttömyys
  Monet nuoret ovat työttömiä. Mistä tämä johtuu? Onko hallitusella lääkettä tähän?
 • Vailla koulutusta
  Monet nuoret jäävät vaille ammatillista koulutusta tai omaa alaa ei löydy.
 • Hiphei, pääsemme kortistoon
  Miten ihmeessä tutkinnon suorittaneilla ihmisillä on niin kovat työttömyyslukemat?
 • Nuorten ja lasten mediakasvatus
  Lapset ja nuoret kasvavat tänä päivänä yhä enemmän median ympäröimänä ja sitä käyttäen. Asia, johon tulisi kiinnittää huomiota, on nuorille kohdistuva mediakasvatus. Se on lähes olematonta, verrattuna sen todelliseen tarpeeseen.
 • Verkko on kaikkien ulottuvilla – aikuisten tehtävänä keskustella nuorten kanssa netissä tapahtuneista asioista
  Kuten on nyt todettu, nuoret näyttävän pääsevän verkossa niillekin sivustoille, jonne heillä ei olisi asiaa. Oma syntymäpäivä on helppoa kirjoittaa väärin. Nuoria ei estä mikään. Yksi ratkaisu asiaan on keskustelu nuorten kanssa. Verkossa tapahtuneista asioista pitäisi pystyä keskustelemaan sekä koulussa että kotona.
 • Mistä nuorille tukea seksuaaliterveyden edistämiseen verkossa
  Nuoruus on seksuaalisuuden kypsymisen aikaa. Mistä nuoret saavat aiheesta tietoa? Googlasin aiheeseen liittyviä verkkosivuja mm. hakusanoilla seksuaaliterveys, kysy seksistä sekä seksuaalisuus. Tutustuin kolmeen palveluun, joista kaksi on suunnattu nuorille ja kolmas nuorille helposti löytyvä palvelu.
 • Ylipaino nuorten keskuudessa
  Nuorten liikalihavuudesta ja sen aiheuttamista terveysriskeistä on keskusteltu kiivaasti viimevuosina. Millä lapset saadaan innostumaan liikkumisesta?
 • Nuorten syrjäytyminen
  Suomen Akatemia on tutkinut vuonna 1987 syntyneiden nuorten elämää laajasti. Siinä on seurattu yhden ikäluokan elämää 21 vuoden ajan. Mukana ovat kaikki Suomessa vuonna 1987 syntyneet lapset eli noin 60 000 lasta. Heitä on seurattu sikiöasteelta aina vuoden 2008 loppuun asti. He täyttävät tänä vuonna 24 vuotta.
 • Nuorista aktiivisia kansalaisia mediavaikuttamisen keinoin
  Nuoria tulisi kannustaa tutustumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja saada heidät entistä kiinnostuneimmaksi yhteisistä asioista kannustetamalla tutustumaan kansalaisjärjestöjen toimintaan, sekä ottaa opetukseen nykyistä enemmän mukaan mediavaikuttamisen menetelmiä, jotka sitovat oppiaineet todelliseen elämään.
 • Nuorten humalahakuinen juominen
  Olen itsekin pohtinut nuorten humalanhakuisen juomisen syitä ja tapoja, jolla alkoholivalistus menisi perille. Raaka tosiasia on, että usein juomisen seuraukset konkreettisesti koettuna saavat nuoren tajuamaan raadollisella tavalla mihin kaikkeen alkoholin käyttö voi johtaa. Omalta kouluajaltani yläasteella muistan vieläkin kun uskonnonopettajamme toi luokkaan tosielämän esimerkkejä, joita saimme jututtaa. Tällaisia olivat entinen peliriippuvainen ja alkoholisti. Aitojen ihmisten tarinat, elämänkokemukset ja keskustelu herättivät, kun toinen ihminen kertoi miten omassa elämässä liika päihteiden käyttö oli näkynyt. Siksi uskonkin, että nykyinen oppikirjavalitus ei auta, vaan valistusta tulisi uudistaa ja tuoda se lähemmäs nuoria. Nuoret tarvitsevat uskottavan lähteen josta saada tietoa. Ideani olisikin että humalahakuista juomista tulisi estää valistuksella, jossa tosielämän esimerkit tulisivat kouluille puhumaan alkoholista ja sen ikävistä seurauksista. Uskon, että sillä voisi olla nuoreen parempi vaikutus kuin opettajan tai vanhempien varotuksilla.
 • Vapaaehtoistyö osa perusopetusta
  Tulevaisuudessa olisi hienoa nähdä että vapaaehtoistyö olisi samanlainen oppiaine kuin esimerkiksi yhteiskuntaoppi.
 • Nuorissa on tulevaisuus
  Opetusta järjestetään yhä enenevässä määrin verkkokurssien ja video-opetuksen avulla jo toisen asteen kouluissa. Niissä tapauksissa oppiminen jää nuorten vastuulle.
 • Nuorten medialukutaito
  Osaavatko nuoret erottaa luotettavan tiedon epäluotettavasta? Kuinka nuorille voitaisiin opettaa paremmin kriittistä medialukutaitoa?
 • Nuorten opittava jo varhain koulussa medialukutaitoa
  Nuorille täytyy opettaa enemmän tiedon luotettavuuden ymmärtämistä ja kriittistä medialukutaitoa.
 • Lapset ja nuoret mediaviidakossa
  Nykypäivänä median rooli elämässämme on kasvanut ja kasvaa edelleen. Media on tuonut mukanaan paljon huolestuttavia asioita ja ilmiöitä ja erityisesti lapset ja nuoret ovat alttiita median vaikutuksille.
 • Riittävää ja laadukasta mediakasvatusta lapsille ja nuorille jo pienestä pitäen
  Median rooli ja vaikutus on kasvanut ja kasvaa edelleen. Niinpä tulisi taata, että kaikki, etenkin lapset ja nuoret, osaisivat toimia turvallisesti tässä mediaviidakossa.
 • Internet apuna alueellisten erojen tasoittamisessa
  Tulevaisuudessa kaikilla nuorilla tulisi olla samanlaiset mahdollisuudet, riippumatta esimerkiksi siitä missä asuu.
 • Nuoriin ja lapsiin kohdennettu mainonta
  Mainonta ja mainokset piirittävät tämän päivän ihmisiä. Yhä useammin mainokset kohdennetaan juuri nuorille, jotka eivät välttämättä vielä kykene tarkastelamaan niitä realistisesti.
 • Opiskelu aikuisena on tehokkaampaa kuin nuorena; milloin pitäisi opiskella
  Moni ihminen lähtee opiskelemaan sen jälkeen kun on päässyt työelämään. Mutta miten pystyisi jo 15-vuotiaana tietää, mille alalle kannattaisi kouluttautua.Tämä on tärkeä asia, koska tulevaisuudessa Suomessa on työikäisiä entistä vähemmän ja eläkeläisiä puolestaan enemmän.
 • Nuorista tulevaisuuden sosiaalisen median taitajia
  Nuoret käyttävät päivässä paljon aikaa netissä ja etenkin sosiaalisen median palveluissa. Tämä turvaa sosiaalisen median laajan tietämyksen tulevaisuuteen.
 • Tampereen väestönkasvu sosiaalisesta näkökulmasta vuoteen 2025
  Tampereen väestönkasvu on lisääntynyt viimevuosina. Tampere vetää nuoria opiskelijoita Yliopiston ja Teknillisen yliopiston vuoksi.
 • Nuorten syrjäytymisen haaste
  Yhteiskunnan taloudellisen kestävyyden näkökulmasta nuoret olisi hyvä saada tuottaviksi kansalaisiksi. Syrjäytymisen on osoitettu kasvattavan rikollisuutta, päihderiippuvuutta ja köyhyyttä eli tarvetta erilaisiin tukitoimiin. Sosiaalisen kestävyyden ylläpito tulee kalliiksi yhteiskunnalle.
 • Miten alkoholin käyttö vaikuttaa nuorten koulun käyntiin?
  Nuorten alkoholinkäyttö on yleistä, vaikkakin kouluterveyskyselyn, nuorten terveystapatutkimus 2011, tulosten mukaan nuorten jokaviikkoinen, kuukausittain tapahtuva alkoholinkäyttö on alentunut 2000-luvun alkuvuosista sekä peruskoululaisilla että lukiolaisilla.
 • Nuorten syrjäytyminen
  Juuri tällä hetkellä nuorten syrjäytyminen on noussut ajankohtaiseksi kysymykseksi yhteiskun-nassamme. Onhan tuleva presidenttimmekin, Sauli Niinistö luvannut nimittää erityisen työryhmän pohtimaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä (Niinistön lupaus, 2011). Nuorten syrjäytyminen on todellinen ja vakava ongelma.
 • Nuorten ylipaino
  Nuorten ylipaino on lisääntynyt viime vuosikymmeninä yleistynyt niin Suomessa kuin muissakin teollisuusmaissa. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana nuorten ylipaino on lisääntynyt jopa kolminkertaiseksi. Nuorten ylipainon yleistyminen johtuu ennen kaikkea koko kulttuurimme muutoksesta.
 • Nuorten syrjäytyminen työelämästä
  Nuorten aikuisten elämässä on haastava vaihe, jolloin pitäisi siirtyä työelämään ja vakiinnuttaa asemansa työmarkkinoilla. Epäonnistuminen saattaa johtaa pahimmillaan nuoren syrjäytymiseen työelämästä. (Ek, Saari, Viinamäki, Sovio & Järvelin, 2004, 11.)
 • Nuoret ja Internet
  Koko ajan teknologistuvassa maailmassa tietokoneella toimiminen yleistyy jatkuvasti. Jokaisen ulottuvissa on tietokoneen ja internetin tuomat huvitukset ja palvelut. Kirjoitelmassa pohdimme, mitä ongelmia internetin hallitsematon käyttö voi aiheuttaa nuorelle.
 • Lapsuus mediamaailmassa
  Nyky-yhteiskunnassa iso osa arjenkin askareista, työstä ja koulusta puhumattakaan edellyttävät tietokoneella istumista lähes päivittäin. Laskut, työt ja koulutehtävät on hoidettu koneella jo kauan. Nykyään jopa ostokset voidaan tehdä netissä. Kaikki tämä kuormittaa terveyttä ja heikentää yleistä hyvinvointia.
 • Miten nuorisotyöttömyyttä saataisiin pienennettyä?
  Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Suomessa oli vuonna 2011 30 300 nuorisotyötöntä eli alle 25-vuotiasta. Prosentteina tämä tekee 21,4 %, joka on eurooppalaista keskitasoa. Nuorisotyöttömyyden ongelma ei ole vain siitä syntyneet kulut.
 • Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tarvitaan uusia toimivampia ratkaisuja
  Liian moni nuori on vaarassa jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle kun omaa paikkaa ei löydy. Liian moni nuori on jo syrjäytynyt. Ongelmaan on kehitettävä uusia ratkaisuja