Contents that have the tag: "koulu"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

 • Nuorille ja koululaisille lisää liikuntaa!
  Lasten ja nuorten liikuntaa pitäisi kehittää, listätä ja monipuolistaa.
 • Koulukiusaamiseen puututaan harvoin
  Monet lapset ja nuoret joutuvat kiusaamisen kohteeksi, mutta usein siihen ei puututa.
 • Sijoitusopetusta kouluihin
  Kouluissa, lähinnä lukioissa ja ammattikouluissa tulisi opettaa perusteita sijoittamisesta.
 • Tervetuloa vaan huomenna kouluun \\O/
  Lasten käyttäytymistä sosiaalisissa medioissa on tutkittu niin meillä kuin muuallakin. Tutkimusten mukaan joka viides koulukiusaamistapaus jatkuu netissä.
 • Verotukseen tutustuminen perusopinnoissa
  Verosuunnittelun mahdollisuuksia ei hyödynnetä riittävästi verottajan antamien rajojen puitteissa.
 • Mediakasvatus ja filosofia pakollisiksi aineiksi peruskouluihin
  Osittainen ratkaisu haasteeseen siitä ovatko joukkoviestimet unohtaneet kasvatukselliset tehtävänsä olisi se, että mediakasvatus ja filosofia laitettaisiin pakollisiksi aineiksi peruskouluihin. Tämä ei ratkaise median/joukkoviestimien vastuuta.
 • Suomen koulutusjärjestelmän uudistaminen
  Viimeaikoina mediassa on puhuttu koulutuksen pitkäkestoisuudesta, opiskelumotivaation katoamisesta ja jatko-opiskelujen keskeytyksistä. Nuoret aikuiset halutaan saada aikaisemmin työympäristöön tuottajiksi, opiskelussa olemisen kuluttajaroolin sijas
 • Vapaaehtoista liikuntaa pojille muttei tytöille
  Koulussa oli sanottu että liikuntatunnit ovat vain pojille, missä on tasa-arvoisuus?
 • Videopeleistä apua oppimiseen
  Videopeleistä voi hyötyä sekä kielten opiskelussa että liikunnallisestikin.
 • Vanhempien epätietoisuus lasten nettikäyttäytymisistä!
  Kuinka vastaamme tulevaisuuden haasteeseen; vanhemmat nettikasvattajina?
 • Koululle liikuntakerho
  Hämeen ammattikorkeakoulu tarvitsee uuden liikuntakerhon
 • Koulu
  Koulujen tentit.. Tentit on yksi tapa saada oppimaan mutta niiden päällekkäisyys pitäisi pyrkiä poistamaan. Ei ole oppimisen kannalta kannattava tapa pitää useampaa tenttiä samana päivänä.
 • Kouluille oma hieroja
  Me opiskelijat joudumme usein istumaan pitkiä aikoja tietokoneen äärellä, joka saa niskat ja hartiat helposti kipeiksi. Näin ollen opiskelijahintainen hieroja koulun alueella olisi hyvä tapa kuluttaa ylimääräinen aika kuten hyppytunnit.
 • Juoma-annostelijoita kouluihin.
  Mielestäni jokaiseen kouluun täytyisi saada juoma-annostelijoita, toisin sanoen vesiautomaatteja. Siitä saisi kaikki koulun väki helposti otettua lasin vettä eikä tarvitsisi kantaa omia pulloja mukana.
 • Virukset kuriin!
  Hamkissa meille liiketalouden opiskelijoille voisi opettaa viruksen torjuntaohjelmien käyttöä ja muutenkin tietokoneiden tietoturva- asioita enemmän.
 • Kouluihin subwayt
  Saa hyvää ruokaa omaan makuun, koska kouluruoka ei aina kaikkia miellytä. Ruoka on terveellistä koska sieltä saa patonkeja ja salaatteja.
 • Hyväksiluvut
  Hyväksilukua aiheille, joissa asia on tuttua ja päivittäistä tai jo aiemmin opiskeltua. Kuitenkin niille pitää mennä "istumaan" ja käyttämään muutenkin rajallista vapaa-aikaa sellaisten tehtävien tekemiseen, joiden tekeminen ei kehitä.
 • Opiskelu on liian tehotonta ja liian laajaa modernissa yhteiskunnassa
  Ei paljon ole koulut muuttuneet monien vuosien aikana, vaikka yhteiskunnan ja maailman kehitys on matkannut hurjaa vauhtia. Koulut eivät pysy kehityksen perässä, eikä niitä oikein uskalleta kovalla kädellä uudistaakaan. Tarvitaan kiteytyneempää ja täsmällisempää opetusta vastaamaan työelämässä tarvittaviin taitoihin.
 • Koulutus ja Kokemus samassa
  Yhteiskunta on nykypäivänä niin kehittynyt, että yritykset tarvitsevat paljon parempia asian osaajia. Yirtyksillä ei ole välttämättä varaa palkata montaa ihmistä tekemään monet työt, vaan halutaan antaa moni työ saman ihmisen kontolle. Siksi tarvitaan enemmän tehokkuutta opiskeluun, jossa oppilas voisi oppia työhön.
 • Bussilla kouluun
  bussikortti ilmaiseksi
 • Kun luennot muuttuvatkin itseopiskeluksi
  Miten opiskelija voi oppia, jos opettajan opetuksesta ei kertakaikkiaan ymmärrä mitään?
 • Oppitunti väsymys
  Todella moni nuori/aikuinen on hyvin väsynyt oppitunneilla. Tämä aiheuttaa koulumotivaation laskemista, jolla on vaikutus arvosanoihin.
 • Motivaatiota koulunkäyntiin
  Kadonnutta motivaatiota etsimässä
 • Mikroaaltouuni opiskelijoiden käyttöön
  Mikroaaltouuni opiskelijoiden käyttöön koulussa.
 • Miksi KELA:lta saa asumistukea max. 201,60 e/kk, vaikka lähes jokainen yksin asuva opiskelija maksaa vuokraa min. 400 e/kk? (paitsi solut)
  Lukuunottamatta solu-asuntoja, jokainen yksin asuva opiskelija maksaa pääkaupunkiseudulla vuokra-asunnostaan 350-600 e/kk. Miksi KELA:lta saa asumistukea maksimissaan vain 201,60 e/kk?
 • Kouluruoka
  Minkä takia?
 • Koululaisten turvallisuuden takaaminen
  Yläaste on haastava paikka murrosikäiselle nuorelle ja varsinkin opettajille. Opettajat ovat vastuussa yhdessä lakien kanssa oppilaidensa turvallisuudesta, joten kysymys kuuluu, miten he voivat varmasti pitää huolen siitä, että koulun vakuutukset ovat voimassa koulupäivien ajan-niin kouluissa kuin koulumatkoilla?
 • Hiphei, pääsemme kortistoon
  Miten ihmeessä tutkinnon suorittaneilla ihmisillä on niin kovat työttömyyslukemat?
 • Ylipaino nuorten keskuudessa
  Nuorten liikalihavuudesta ja sen aiheuttamista terveysriskeistä on keskusteltu kiivaasti viimevuosina. Millä lapset saadaan innostumaan liikkumisesta?
 • Islamin uskon kasvu Suomessa - miten kouluissa sopeudutaan tähän?
  Vuoden 2010 lopussa suomalaisista 78,2 % oli evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Viime vuosikymmeninä muslimeja on kuitenkin muuttanut Lähi-idästä, Afrikasta ja Aasiasta. Vielä 1990-luvun alussa Suomessa asui muutama tuhat muslimia, mutta nykyään heitä on arviolta yli 40 000 henkilöä, lukumäärän kasvaessa alati
 • Joukkoliikenneyhteydet kouluihin syrjäisimmillä opiskelija-asuntoalueilla
  Kouluilla on usein omat opiskelija-asuntosäätiönsä, mutta kyseisistä opiskelija-asunnoista saattaa olla pitkäkin matka koululle. Bussiyhteydet ovat joissakin paikoissa huonot tai niitä ei ole, mikä vaikeuttaa huomattavasti kulkemista kouluun.
 • Opiskelun ja työn yhteensovittaminen monimuotokoulutuksessa
  Valitsimme aiheeksi ongelman, joka on itsellemme tällä hetkellä relevantti. Olemme huomanneet että opiskelun ja työn yhteensovittaminen monimuotokoulutuksessa ei suju ongelmitta. HOPS-henkilökohtaisen opintosuunnitelman kautta koulut pyrkivät tarjoamaan ratkaisua opiskelijoiden ajankäytön suunnitteluun.
 • Opiskeluiden pituus
  Opintojen pituuden lyhentäminen auttaisi työura- ja eläkeasioissa. Mikä olisi optimaalisin ratkaisu vai pitäisikö nykyjärjestelmää edes muuttaa?