Contents that have the tag: "nuorisotyö"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

 • Nuorten joululoman vietto
  Joululoma ei ole kaikille nuorille samanlainen.
 • Haasteena nuorisotyöntekijöiden ammatti-identiteetin tukeminen
  Nuorisotyöntekijät toimivat yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa, kuten poliisin, lääkäreiden, opettajien ja sosiaaliviranomaisten kanssa. Ammatti-identiteetti painuu helposti pohjaan moniammatillisissa työryhmissä. Kun itse ei arvosta työtään, silloin sitä tuskin tekee kukaan muukaan.
 • Humak MoSpa-homma
  MoSpa -tehtävä elämänkulku ja kasvatus kurssille. Haasteet 1 & 2. MoSpan tiedotus ja nuorisotyöntekijän työnkuva.
 • Kuinka tavoittaa nuoret verkkonuorisotyöllä paremmin?
  Verkkonuorisotyö on lisääntynyt viime vuosina hurjasti, mutta tavoittaako se oikeasti nuoret tarpeeksi tehokkaasti?
 • NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUT
  Onko mahdoton ajatus yhdistää nuorten tieto- ja neuvontapalvelut niin sanottuun tavalliseen nuorisotilatyöhön? Joissakin kunnissa tämä ilmeisesti on mahdollista, mutta ei tokikaan kaikkialla. Voisiko tämä olla mahdollista kaikkialla?
 • Tulevaisuuden mediavaikuttaminen ja nuorten kuuleminen
  Luulen, että tulevaisuudessa vähintään 10 vuoden päästä nuorten vaikutusmahdollisuudet mediaa apuvälineenään käyttäen, ovat parantuneet huomattavasti nykyiseen verrattuna.
 • Nuorisotyötä livenä.
  Teknologian kehittyessä ja sosiaalisen median vallatessa alaa useilla elämän osa-alueilla, on nuorisotyö ja -tiedotus vaarassa "virtualisoitua" kokonaan. Nuoristyön perusfunktioiden kannalta myös oikeat, kasvokkain käytävät keskustelut olisivat tärkeitä.
 • Euroopan Unioni sanelee nuorisotyön toiminnan
  Nopeilla ja ajattelemattomilla päätöksillä on kauaskantoiset vaikutukset Suomen nuorisotyössä
 • Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
  Jatkuvasti lisääntyvä ja kehittyvä verkkonuorisotyö ei vie tilaa perinteiseltä kasvokkain tehtävältä nuorisotyöltä ja -tiedotukselta.
 • Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kiinnostavuus
  Kuinka suosittuja esimerkiksi verkossa tapahtuvat nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat, kun kaikenlaista tietoa on saatavilla jatkuvasti kaikkien käsien ulottuvilla niin monista eri lähteistä?
 • Miten lisätä nuorten mediakriittisyyttä?
  Nuorisotyön ammattilaisille mediakasvatus on varmasti tuttu aihealue, mutta sen merkitystä olisi hyvä saada vielä suuremmaksi. Mistä uudet ideat ja keinot nuorten mediakriittisyyden vahvistumiseen?
 • Sosiaalisen median valjastaminen nuorisotyön hyötykäyttöön
  Nuorison sosiaalisen median käyttöä arvostellaan ja huolehditaan usein. Nuorisotyön alalla mediakasvatus on merkittävä aihealue, joten eikö kannattaisi valjastaa sosiaalinen media hyötykäyttöön sillä saralla?