Contents that have the tag: "kosmetiikka"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

 • Synteettiset aineet kosmetiikassa
  Valitsimme ryhmämme ongelmaksi synteettiset aineet kosmetiikkatuotteissa, koska erilaisten allergioiden ja yliherkkyysoireiden yleistyttyä on alettu kiinnittää huomiota kosmetiikassa käytettävien raaka-aineiden vaikutuksiin. Vertailimme muun muassa synteettisten aineiden hyviä ja huonoja puolia.
 • INCI- listojen pyörremyrsky
  Tänä päivänä on olemassa monenlaisia kosmetiikka- ja kauneudenhoitotuotteita. Ongelmaksi on muodostunut tuotteissa olevat INCI- listat, koska niitä ei voi tavallinen kuluttaja ymmärtää. Sen takia tuotteiden sisällön suomentamiseksi tarvitaankin melkein aina asiantuntija.
 • Palmuöljyn tuotanto ja käyttö kosmetiikassa
  Kirjoituksessa tarkastelemme palmuöljyn tuotantoa, tuotannon eettisyyttä sekä palmuöljyn käyttöä kosmetiikassa. Aluksi esittelemme lyhyesti palmuöljyn tuotantoa, josta siirrymme tuotannon eettisiin ongelmiin sosiaaliselta ja ekologiselta näkökannalta katsoen. Lopuksi kerromme palmuöljyn käytöstä kosmetiikassa.
 • Kosmetiikan aiheuttamat ympäristöongelmat
  Kosmetiikkatuotteiden pakkausmateriaaleina on yleensä käytetty muovia, lasia, pahvia sekä muuta maatumatonta materiaalia. Ongelmana on se, että suurin osa ihmisistä ei tiedä kuinka kierrättää vanhaa ja ylijäänyttä kosmetiikkaa sekä niiden pakkauksia.
 • Kuluttajien tietoisuuden lisääminen kosmetiikan eettisyydestä ja ekologisuudesta
  Tavoitteenamme on kuluttajien tietoisuuden lisääminen kosmetiikan alkuperästä. Parhaimmassa tapauksessa tästä seuraa valveutuneita kuluttajia, jotka vaativat yrityksiltä suurempaa panosta eettisyyteen & ekologisuuteen.
 • Pakkausmateriaalien vähentäminen kosmetiikassa
  Työssämme tutkimme pakkausmateriaalien ja niistä syntyvän jätteen vähentämistä kosmetiikassa. Aluksi pohdimme pakkausmateriaaleihin ja niiden valmistamiseen ja lajitteluun liittyviä ongelmia ja yritämme etsiä niihin luontoystävällisiä ratkaisuja.
 • Kosmetiikkapakkaaminen kuluttajaystävälliseksi -ympäristöä unohtamatta
  Yksi ajankohtaisista kysymyksistä kosmetiikkapakkaamisessa on kestävän kehityksen haasteet esim. paljon puhuttua ylipakkaamista kohtaan. Tässä tekstissä käsittelemme mikä on kosmetiikkapakkaamisen nykytilanne ja mitkä ovat tärkeimmät huomioitavat seikat koskien kosmetiikan pakkausmateriaalien ympäristöystävällisyyttä.
 • Kuinka pitkälle länsimaalaisen kulttuurin kauneusteollisuus on viemässä kauneusihanteen?
  Länsimaalainen kulutusyhteiskunta on johtamassa ihmisiä ”kosmetiikkatulvaan” ja kosmetiikkateollisuuden on helppo tarttua syöttiin ja aiheuttaa paineita ikäryhmien edustajille – sukupuoleen katsomatta.
 • Pakkausmateriaalien paljous kauneudenhoitoalalla
  Kauneusalalla käytämme paljon kosmetiikkatuotteita. Ongelmana on tarpeeton pakkausmateriaalin käyttö näiden pakkauksissa ja kuljetuksissa. Perehdymme eri pakkausmateriaalien elinkaareen, niiden tarpeellisuuteen ja miten materiaalit näkyvät kauneudenhoitoyrityksissä. Tutkimme myös kosmetiikka-yritysten kantaa asiaan.
 • Kosmetiikan haittavaikutukset ympäristöön ja ravintoketjun kautta takaisin ihmiseen
  Kuluttajan pitäisi voida luottaa siihen, että kosmetiikan käyttö ei uhkaa terveyttä tai rasita luontoa. Kodin jätevesien kautta poishuuhtoutuva kosmetiikka kuitenkin vaikuttaa molempiin. Kuluttajan olisikin syytä tiedostaa, mitä haittavaikutuksia kosmetiikalla on ympäristöön ja sitä kautta takaisin terveyteen.