Contents that have the tag: "suhdannevaihtelut"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

  • Liiketoiminta laskusuhdanteen aikana
    Laskusuhdanne on noususuhdannetta seuraava talouden hitaamman kasvun tila. Laskusuhdanteen aikana talous vuoroin kasvaa ja taantuu ja BKT:n kasvu on hyvin hidasta, tai negatiivista. Laskusuhdanne näkyy esimerkiksi kotitalouksien ja yrityksien investointien vähentymisenä tai niiden ajankohdan siirtämisenä.