Contents that have the tag: "ennakointi"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

  • Säähavaintolaitteet ja niihin liittyvät palvelut
    Mittausten tuottama tieto luo suojaa ihmiselle ja yhteiskunnalle muuttuvat ympäristöolosuhteet huomioon ottaen. Säähavaintoratkaisut voidaan jakaa tulevaisuuden ennustamiseen ja vallitsevan sään rekisteröintiin.
  • Transitoliikenne
    Transitoliikenteessä on menossa murrosvaihe, jonka vuoksi kilpailussa mukana pysyminen vaatii ennakointia ja lisäarvopalveluiden jatkuvaa kehittämistä.
  • RISKIEN PIENENTÄMINEN SUOMENLAHDELLA
    ENSI-palvelun (Enhanced Navigation Support Information) käyttöönotto pienentäisi öljyonnettomuuden riskejä Suomenlahdella. Järjestelmää on testattu onnistuneesti ja sen arvioidaan tulevan käyttöön vuoden 2013 aikana.