Contents that have the tag: "opetus"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

 • Yläkoulusta elämäntaitoja
  Mahdollistaako yläkoulu tulevaisuudessa tiedonhankinnan, yhteistyötaitojen ja itseluottamuksen opiskelun? Pysyykö opetus mukana yhteiskunnan kehityksessä?
 • Sijoitusopetusta kouluihin
  Kouluissa, lähinnä lukioissa ja ammattikouluissa tulisi opettaa perusteita sijoittamisesta.
 • IT- alan opiskelijoiden hyödyntäminen ATK- opetuksessa
  IT- ala opiskelijoita tulisi hyödyntää enemmän ATK- opetuksessa ja sen suunnittelussa
 • Maahanmuuttajien kieliongelmat
  Maahanmuuttajat puhuvat huonosti tai eivät lainkaan Suomen kieltä. Suomeen muuttaa vuosittain paljon ulkomaalaisia, joiden kielitaito on vain oman maansa kieli ja ehkä muutama sana englantia.
 • Verkko-opetuksen lisääntymisen vaatimat oppimisresurssit
  Verkko-opetuksen lisääntymisen vaatimat oppimisresurssit
 • Iltapäivätoiminta osaksi perusopetusta
  Voisiko koulu tajota iltapäivätoimintaa ala-asteikäisille osana perusopetusta? Koulupäivät ovat lyhyitä ja lapset joutuvat viettämään paljon aikaa ilman aikuisia. Voisiko ala-asteen opettajalla olla pidempi työaika? Voisiko koulupäivä olla saman mittainen joka päivä?
 • Laadukasta(ko) opetusta?
  Aina puhutaan opiskelijoiden motivaationpuutteesta. Entä jos motivaatio puuttuukin opettajalta?
 • Miten peruskoulujen tietotekniikan opetusta voisi parantaa?
  Oppilaat eivät ole tyytyväisiä ylä- ja ala-asteilla tietotekniikan opetukseen. Useimmiten oppilaat tietävät ja osaavat enemmän kuin opettajat, koska suurin osa oppilaista on tottunut käyttämään tietokoneitaan vapaa-ajallaan laajasti ja monikanavaisesti.
 • Media osana koulun arkea
  Mielestäni jokaisessa oppiaineessa on mahdollista käyttää ja hyödyntää mediaa. Kun se tehdään hyvin, voidaan samalla tukea jokaisen oppijan henkilökohtaista mediakasvua. Mediakasvu -termiä käytän kuvaamaan oppijan omakohtaista prosessia median (välineinä/ilmiöinä/viesteinä) käytön kehittymisessä.