Contents that have the tag: "onnellisuus"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

  • Yläkoulusta elämäntaitoja
    Mahdollistaako yläkoulu tulevaisuudessa tiedonhankinnan, yhteistyötaitojen ja itseluottamuksen opiskelun? Pysyykö opetus mukana yhteiskunnan kehityksessä?
  • Lyhyemmät työpäivät, onnellisemmat ihmiset
    Tulevaisuudessa länsimaisen ihmisen työpäivä/työviikko lyhenee ja ansiotulot pienenevät. Samalla ihmisten onnellisuus lisääntyy, koska he saavat itse päättää enemmän ajankäytöstään.
  • Kunhan muistat elää
    Ihminen on kadottanut elämän perustarpeet mainonnan ja yhteiskunnan pyörteissä.