Contents that have the tag: "alaikäiset"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

  • Alaikäisten nuorten ääni kuuluviin?
    Suomessa erityisesti alaikäisten nuorten on vaikea saada äänensä kuuluviin ja tuoda mielipiteitään ja ajatuksiaan julkisesti esiin. Heillä ei myöskään ole mahdollisuutta vaikuttaa äänestämällä yhteiskunnan asioihin. Pitäiskikö tilannetta parantaa? Millaisia kanavia nuorisolle voisi tarjota julkiseen keskusteluun?