Contents that have the tag: "Yksityinen ja julkinen sektori"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

  • Taantuman kauta nousuun
    Euroopan laajuinen talouskriisi yltyy erittäin pahaksi. Ratkaisua haetaan hieman vaikemman kautta, jolloin talouden nostamisen tuloksista päästään nauttimaan vasta muutaman vuoden viiveellä. Tämä kuitenkin parantaa taloutta huomataevsti paremmaksi, kuin mitä se oli ennen kriisiä.