Contents that have the tag: "rikkaus"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

  • NÄKÖKULMA VANHUSTEN KOTONA ASUMISEEN VUONNA 2025, taloudellinen näkökulma
    Hyvinvointivaltiossa jokaiselle turvataan perustoimeentulo ja turvallisuus.Kansalaisten perustarpeet hoidetaan joko maksuttomasti tai ilman korkeita maksukynnyksiä. Vuonna 2025 Suomi luokitellaan edelleen hyvinvointivaltioksi mutta asioita muuttaa vallalla oleva uusliberalistista ideologiaa muistuttava ajatusmaailma.