Contents that have the tag: "irtisanominen"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

  • Alkoholisoitunut työntekijä, pitääkö irtisanoa vai ei?
    Kun alaisena toimii alkoholisoitunut työntekijä, joka kieltää kärsivänsä alkoholiongelmasta ja kieltäytyy avusta, niin mitä tehdä?
  • Liiketoiminta laskusuhdanteen aikana
    Laskusuhdanne on noususuhdannetta seuraava talouden hitaamman kasvun tila. Laskusuhdanteen aikana talous vuoroin kasvaa ja taantuu ja BKT:n kasvu on hyvin hidasta, tai negatiivista. Laskusuhdanne näkyy esimerkiksi kotitalouksien ja yrityksien investointien vähentymisenä tai niiden ajankohdan siirtämisenä.
  • Johtajan vaikeat valinnat
    Oletetaan, että johtajan pitäisi irtisanoa yksi työntekijä ja mahdollisia vaihtoehtoja olisi kaksi. Toinen työntekijä tekee työnsä ajallaan, mutta on inhottu muiden työtovereiden sekä itsensä johtajan keskuudessa. Toisen henkilön työt ovat lähes aina myöhässä, mutta muut, myös johtaja, pitävät hänestä henk.kohtaisesti.