Contents that have the tag: "järjestö"

Contents

added to this topic, including challenges, vision and ideas

  • \"Talo\"nuoret mukaan kansalaistoimintaan
    Haasteena on nuorisotalotoiminnan uudistaminen. Järjestöjen mukaan ottaminen toiminnan suunnitteluun vertaistuki-periaatteella voisi olla ratkaisu.
  • Verkkokiusaamisen kitkemiseen löytyy keinoja
    Suuri osa esikouluikäisistä lapsista käyttää jo yleisesti internetiä. Verkossa pätevät lait ja asetukset samalla tavalla kuin tosielämässäkin. Tämän teroittaminen esikouluikäiselle lapselle voi olla haastavaa. Jos lasta ei voida estää kiusaamasta toista koulun pihalla, miten se onnistuu verkossakaan?
  • Pienten järjestöjen markkinointi
    Miten markkinoida pienjärjestöä, jolla ei ole omaa varallisuutta?