Added: 11.01.2010 14:00
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 503 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Nuorten syrjäytyminen

Nuorten syrjäytyminen on vakava ongelma, niin yhteiskunnan kuin itse syrjäytyneiden nuorten kannalta.

Nuorten syrjäytymisellä tarkoitetaan sitä, että nuori jää syrjään jopa pysyvästi yhteiskunnallisesta elämästä eli esimerkiksi työnteosta, opiskelusta ja sosiaalisista suhteista. Syrjäytymiseen usein katsotaan liittyvän myös psykologisia oireita kuten ahdistusta ja toivottomuuden tunnetta. Mahdollisia syitä nuorten syrjäytymiseen on useita esimerkiksi mielenterveysongelmat, päihteet, opiskelupaikan puute ja työttömyys. Itse nuorten mielestä suurin syy syrjäytymiseen oli kuitenkin sosiaaliset syyt, kuten ystävien puute, työelämään liittyvien syiden edellä (Nuorisobarometri 2009).

Syrjäytyneiden nuorten määrästä ei ole tarkkoja tietoja johtuen syrjäytymisilmiön moniulotteisuudesta. Kuitenkin sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes laski vuonna 2008 syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien lapsien ja nuorten määrän olevan ainakin 65 000, ja määrän arvioitiin kasvavan vuodessa tuhannella.

Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että syrjäytyminen kasvattaa nuorten riskiä syyllistyä rikollisuuteen(Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2009). Sen lisäksi opetusministeriön (2008) tutkimuksen mukaan yhden syrjäytyneen nuoren hoito laitoksessa maksaa yhteiskunnalle 60 547 euroa vuodessa; ja yhden syrjäytyneen nuoren elinkaaren kustannukset saattavat nousta yhteensä jopa miljoonaan euroon (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2007).

References:

Opetusministeriö. 2008. Nuorta ei jätetä – Puhalletaan yhteen hiileen.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/tr5.pdf?lang=fi
Luettu 03.01.2010

Valtiontalouden tarkastusvirasto. 2007. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy.
http://www.vtv.fi/files/113/1462007_Nuorten_syrjaytymisen_ehkaisy_NETTI.pdf
Luettu 03.01.2010

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. 2009. Nuorten syrjäytyminen ja rikollisuus.
http://www.optula.om.fi/uploads/h4fp1m0ps42x9l.pdf
Luettu 05.01.2010

Opetusministeriö. 2009. Nuorisobarometri 2009.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/julkaisut/barometrit/liitteet/Nuorisobarometri_2009.pdf
Luettu 05.01.2010

Helsingin Sanomat. 2008. Syrjäytyneiden nuorten joukko kasvaa vuosi vuodelta.
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Syrj%C3%A4ytyneiden+nuorten+joukko+kasvaa+vuosi+vuodelta/1135234856461
Luettu 07.01.2010

Research question: Miten voitaisiin ehkäistä nuorten syrjäytymistä?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up