Added: 31.08.2010 16:36
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 409 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Insinööri opinnot peruskoulutuksena?

Suomi on tunnettu korkeakoulutuksestaan ja sen tuomista osaajista. Voiko tulevaisuudessa korkeastakouluttautumisesta olla haittaa?

Suomessa on paljon korkea kouluja ja yliopistoja väkilukuun nähden. Olen itse käynyt peruskoulun jälkeen lukion ja sen jälkeen mennyt ammattikorkeakouluun. Olen itse huomannut opiskellessani, että jotkut ihmiset haluavat vain ammatti nimikkeen, eivätkä välitä siitä tulevatko tekemään koskaan opiskelemansa alan töitä. Tästä mietin voisiko tulevaisuuden uhka olla liian korkea kouluttautuminen, jolloin perus duunari töihin olisi vähemmän työntekijöitä. Jo nykyään on tällaista havaittavissa, esimerkiksi hoito alalla, jonne ei tunnu löytyvän tarpeeksi paljon työntekijöitä eikä koulutukseen hakijoita.
Suuri koulutus aste voi johtaa myös suurempiin luokka eroihin, koska voidaan olettaa että vähävaraisemmat ihmiset tekevät duunari töitä ja korkea koulutetummat parempi palkkaisempia töitä. Tämä voisi johtaa korkeasti koulutettujen alojen suureen työttömyyteen, kun taas duunari aloilla olisi huutava pula osaavista työntekijöistä.
Voihan tietysti käydä niinkin, että ihmiset kouluttautuvat korkeasti, mutta eivät pääse alansa töihin ja joutuvat uudelleen kouluttautumaan. Mutta tuleeko tämän tyylisestä kouluttautumisesta ongelma, niin että jokainen suomalainen tulee kouluttautumaan vähintään insinööriksi tai tradenomiksi peruskoulutuksenaan?

Opportunity: Moni osaajia tulee enemmän.

Threat: Suurenevat luokkaerot.

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up