Added: 31.08.2010 18:01
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 266 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Kodin ruokapöydästä tulevaisuuden tietokone

Kosketuspinnalla varustettu ruokapöytä toimisi tietokoneen tapaan.

Nyky-trendi on varustaa elektroniset laitteet kosketusnäytöillä, jotka tuovat laitteiden käytettävyyteen enemmän dynaamisuutta ja nopeutta kämmenen sormien ohjatessa ruudun tapahtumia. Käytettävyys ei siis ole sidottu ainoastaan perinteisiin QWERTY-näppäimistöön ja hiireen, vaan toimintoja saa ohjattua suoraan yhdellä sormen kosketuksella.

Mitä jos kosketusnäyttöjä alettaisiin integroida kodin huonekaluihin? Tulevaisuuden kodeissa ruokapöytä voisi olla suuri kosketusnäytöllinen alusta, jonka avulla hoituisi useampi arjen askare. Perheen isäntä voisi aamukahvia juodessaan lukea uutiset sähköisestä sanomalehdestä ja 8-vuotias tytär katsella muroja syödessään pöydästä aamupiirrettyjä ennen kouluun lähtöä.

Ulkoista dataa voisi ladata pöydän järjestelmään ja objekteja voisi muokata sekä pyöritellä pöydän kosketusnäytöllä hyvin vapaasti. Näitä objekteja olisivat mm. sähköiset sanomalehdet, valokuvat ja erilaiset dokumentit.
Pöytä olisi myös liitettynä verkkoon, jolloin kiintoisan artikkelin lehdestä löytäessään sitä voisi vapaasti muokata eri työkaluin ja lähettää kaverille. Pöydästä löytyisi siis hyvin samantapaisia toimintoja, kuin nykypäivän tietokoneesta.

Kosketusnäytöt ja niihin liittyvät käyttöjärjestelmät eivät ole vielä tarpeeksi kehittyneitä käytettävyydeltään lyömään esimerkiksi paperin käsittelyn helppouden tuomia etuja, mutta tekniikan kehittyessä ja koon kasvaessa kosketusnäyttökin voi tuoda uusia mahdollisuuksia uudenlaisiin käyttökohteisiin.

Your idea/solution in one sentence: Kosketusnäyttö kodin ruokapöytään.

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up