Added: 31.08.2010 22:32
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 426 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Opiskelioiden työllistyminen

Opiskelijoilla on ongelmia saada työpaikkoja valmistauduttuaan. Silti eläkeikiä nostetaan jatkuvasti.

Tämän hetkisillä työmarkkinoilla opiskelioilla suuria vaikeuksia päästä suorittamaan kesäisin omia työharjoittelu opintopisteitä. Osaavia työttömiä on paljon ja siten omalle ammatilleen sopia työpaikkoja on hyvin vähän avoimena. Opiskelioita pyritään saamaan suorittamaan omat opintonsa nopeammin. Opetusministeriön työryhmän teki esityksen, jossa pyrittiin saamaan opiskelioita valmistumaan nopeammin maksamalla vuosittaisen opiskelumaksun. Maksun hinnaksi esitettiin 1000€. Vastaavasti opintolainaa nostettaisiin 1000€ vuodessa. Näin saataisiin opintolainan kautta pakotettua opiskelioita valmistumaan nopeammin. Tietysti ehdotus on puutteellinen sillä osa opiskeliosta ei halua otta opintolainaa. Esitystä ei onnekseni ole ainakaan vielä otettu käytäntöön.

Työttömistä huolimatta eläkeikiä nostetaan jatkuvasti. Uusia työpaikkoja ei avaudu ja opiskelioilla odottaa työttömyys valmistumisen jälkeen. Itse en näe suurta syytä pyrkiä kiirehtimään valmistautumiseni kanssa.

Opiskelioiden opintotuki ja maksimi asumistuki on yhteensä ammattikorkeakoululaisella noin 460€. Summa on vaatimattoman pieni kun laskuihin otetaan mukaan pakolliset kulut kuten vuokra ja netti. Laskin netin osaksi pakollisia laskuja sillä osalla ei ole talon tarjoamaa nettiä omassa käytössä. Eikä aina ei ole mahdollisuutta käydä koululla hoitamassa tarpeellista netinkäyttöä. Sillä osalla koulupäivät saattavat päättyä vasta klo 20:00 kuten minulla. Lisäksi jakuva liian pitkä työntekeminen ole enään lopputuloksen kannalta edullinen. Jäljelle jäävä summa jää erittäin niukaksi ja moni opiskelija on lopettanut opintonsa rahatilanteensa vuoksi. Toivoisin että pystyttäisiin päästämään eläkeläisiä eläkkeelle avaten uusia työpaikkoja opiskelioille ja osaaville työttömille.

Your idea/solution in one sentence: Annetaan ihmisten mennä eläkkeelle ja saadaan luotua uusia työpaikkoja.

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up