Added: 02.09.2010 20:51
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 431 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Kriisiviestintä

Miten tulisi hoitaa yhteisön viestintää silloin, kun on kyse kriisiviestinnästä eli pitäisi kertoa yhteisölle jostakin negatiivisesta asiasta?

Joskus yhteisöissä tapahtuu ennalta arvaamattomia tilanteita, joihin kukaan ei oikein ole osannut varautua. Kaikki ovat hämillään, mutta kukaan ei oikein tiedä mitä on tapahtumassa. Esim. työpaikoilla voi tulla tilanteita, jolloin pitäisi irtisanoa työntekijöitä tai on joitain muuta todella ikävää sattunut. Ihmisten keskuudessa leviää villejä huhuja mitä ehkä tulee tapahtumaan tai on jo tapahtunut. Tällaiset tilanteet huonontavat ilmapiiriä ja ahdistavat monia. Miten näissä tilanteissa viestintä olisi parasta hoitaa?
Kriisitilanteissa pahinta mitä voi tehdä on kertoa vain osa totuudesta ja vieläpä liian myöhään. Lisäksi kriisitilanteissa lausunnot tai tiedotteet eivät saa perustua koskaan olettamuksiin. Kriisitilanteisiin on olemassa sääntö, että kerro kaikki ja heti. Jos et tiedä itsekään missä mennään, kerro sekin suoraan, mutta lisää, että aiot ottaa asiasta selvää. (Ikävalko 1999, 122-123.) Varmaan on hyvä myös varautua yllättäviin tilanteisiin jo ennakolta esim. sopia kuka yhteisössä vastaa tiedottamisesta, sillä ikävintä on jos asia jää hoitamatta. Monissa yhteisöissä voi kriisitiedotteen laatia jo etukäteen, jolloin se toimii ikäänkuin runkona varsinaiselle tiedotteelle (emt. 126).

References:

Ikävalko, E. 1999. Käytännön tiedottaminen. Yhteisöviestinnän käsikirja. Helsinki: Inforviestintä Oy.

Research question: Miten työpaikan tulee toimia kun pitää viestittää jostain negatiivisesta asiasta?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up