Added: 06.09.2010 15:12
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 724 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Haasteena innovatiivisuuden harjoittelu

Innovatiivisuus on suuri haaste yrityksille ja niissä työskenteleville. Innovatiivisuus koetaan usein taitona tai ominaisuutena.

Innovatiivisuus on suuri haaste yrityksille ja niissä työskenteleville. Innovatiivisuus koetaan usein taitona tai ominaisuutena. Miten innovatiivisuutta voisi harjoitella? Miten sitä voisi oppia?

Innovatiivisuus on usein tärkeä osa toimivaa yritystä ja joskus se on jopa välttämätöntä. Yritysten välinen kova kilpailu osittain pakottaa yrityksiä olemaan innovatiivisia. Innovatiivisuuden ei tarvitse rajoittua vain johtoon vaan koko yrityksen henkilökuntaa voisi rohkaista innovatiivisuuteen. Jokaisessa ihmisessä on luovuutta ja innovatiivisuutta.

Miten innovatiivisuutta voisi harjoitella yrityksessä? Erilaiset kokoontumiset ja ajattelutuokiot varmasti lisäävät ajattelua, mutta luovuuden ja uusien ideoiden löytäminen vaatii myös jotain muuta.

Research question: Miten innovatiivisuutta voisi harjoitella esimerkiksi yrityksessä?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up