Added: 19.09.2010 10:55
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 516 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Internetin turvallisuuden parantaminen

Internetin valvonta on heikkoa ja se on käyttäjien vastuulla ja kaikkia se ei kiinnosta.

Internetin turvallisuuden parantamiseksi pitäisi jonkinlainen valvontaelin, joka huolehtisi turvallisuudesta, valvontajärjestelmä voi olla esimerkiksi tiertynlainen ohjelmisto, mutta viime kädessä ihminen pitää pystyä puuttumaan valvontaan. Myös operaattorien pitäisi paremmin huolehtia turvallisuudesta ja sulkea mahdolliset haitta-osoitteet verkostaan.

Your idea/solution in one sentence: Internettiin valvonta-elin

Do you a have better idea? or

Solution(s) for this content
User image
Mökkirantojen siivoamiseen kaisloista ja lumpeista.

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(26 Sep 2010)
Olen samaa mieltä kanssasi operaattorien päähän parempia suodattinphjelmistoja ja valvontajärjestelmiä suodattamaan mahdolliset haittaohjelmat ja virukset paremmin pois.