Added: 28.09.2010 18:40
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 286 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Korkeakoulun työharjoittelu

Työharjoittelu on osa opintoja korkeakouluissa. Harjoittelun pitäisi tapahtua opintojen aikana jolloin opiskelija ei ole vielä saanut kaikkea tarpeellista tietoa mitä saattaa harjoittelussa tarvita.

Työharjoittelu on osa opintoja korkeakouluissa. Harjoittelun pitäisi tapahtua opintojen aikana jolloin opiskelija ei ole vielä saanut kaikkea tarpeellista tietoa mitä saattaa harjoittelussa tarvita. Opiskelijan pystyy harjoittelussa soveltamaan saamaansa tietoa käytännössä. Erityisesti tällä hetkellä harjoittelu/työpaikkoja voi olla hankala saada omalta alalta, herää kysymys opiskelijoiden ammattitaidosta valmistumisen jälkeen.
Esimerkiksi Maanpuolustuskorkeakouluun kuuluvassa kadettikoulussa, joka on perustutkinto-osastoa, on otettu käyttöön hieman eroava tutkintorakenne. Koulusta valmistutaan kandeina jonka jälkeen on 2-4 vuoden työssäoloaika palkallisena jonka jälkeen kouluun palataan suorittamaan maisterin tutkintoa. Työtehtävät eroavat hieman ja pääasiassa toimitaan maisteritason alapuolella olevissa tehtävissä ja kerätään kokemusta.
Olisiko systeemi yleisesti ottaen hyvä? Ymmärtävätkö opiskelijat valmistuessaan tarpeeksi työelämästä, jotta he pystyvät sopeutumaan tarpeeksi hyvin ja nopeasti työelämän vaatimuksiin. Kättä voidaan myös vääntää siitä minkälaisiin tehtäviin korkeasti koulutettu ihminen sijoittuu. Tarvitseeko heidän osata alemman tason tehtäviä, koska ei tee niitä.
Itse näkisin tilanteen sellaisena, että ihminen joka ei osaa tehdä asioita joita vaatii tehtäväksi ei ole soveltuva työhönsä. Opiskeloiden tehtävä nykyisessä työharjoittelussa on hankkia näitä taitoja mutta voidaanko ne oppi lyhyissä jaksoissa. Yrityksen tapoihin ja työhön sisälle pääseminen vaatii aina vähän aikaa. Entä seuraavalla kerralla? Onko opiskelija samassa paikassa vai joutunut hakemaan toiseen työpaikkaan jolloin hän joutuu opettelemaan asiat uudelleen. Puhutaan myös, että opiskelijan pitäisi edetä työharjoittelussa ideaalitilanteessa nousujohteisesti. Ensimmäisenä kesänä perushommia. Toisena kesänä vähän vaativampia. Jos opiskelijan on tarkoitus jatkaa valmistuttuaan saman yrityksen palveluksessa, niin häntä voidaan jo totuttaa tulevaan työhönsä. Vaikka tilanne olisi ideaalinen, niin en näe opiskelijan saavan tarpeeksi harjoitusta.

Your idea/solution in one sentence: Korkeakoulujen työharjoittelun järkeistäminen

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up