Added: 07.10.2010 14:22
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 542 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Vanhempien epätietoisuus lasten nettikäyttäytymisistä!

Kuinka vastaamme tulevaisuuden haasteeseen; vanhemmat nettikasvattajina?

Kuinka saadaan vanhemmille tietoa netistä ja sen vaaroista. Ja kuinka saadaan tietoa välitettyä niin ettei vanhemmille jää pelkästään huono ja pelokas mieli netistä vaan he näkevät sen mahdollisuutena.

On monia vanhempia joille netti on vieras toiminta ympäristö, ei ehkä ihan täysin ymmärretä mikä sen idea oikein on. Eikä myöskään ymmärretä mitä vaaroja netin käyttö lisää. Yksi suuri ongelma on lasten nettikasvatus. Monesti asiat opitaan kotoa vanhemmiltaan ja osa tietenkin koulusta. Netti on kuitenkin tullut niin nopeaa lapsiemme maailmaan ettei yhteiskunta ole ehtinyt kunnolla reagoida sen vaikutuksiin. Varsinkin monille vanhemmille on vieläkin mysteeri mitä omat lapset netissä tekevät. Kuinka valvoa netin käyttöä. Monesti (yleensä) asiat perheissä on kuitenkin niin, että lapsi on taitavampi netin ja tietokoneen käyttäjä ja pystyy jopa huijaamaan vanhempiaan taidoillaan.

Monet järjestöt ja jopa koulutkin haluaisivat antaa ja antavat vanhemille koulutusta ja tietoa netin käytöstä. Monesti kuitenkin tietoa on vaikea käyttää ja ymmärtää. Kuinka siis kasvattaa vanhempiamme?

Research question: Mikä on mediakasvatuksen tulevaisuus?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up