Added: 18.10.2010 21:13
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 525 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Sosiaalisen median hyödyntäminen verkkopalveluiden markkinoinnissa

Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata sosiaalisten medioiden verkkopalveluiden markkinoinnissa. Työn esimerkkitapauksena on laureasid.com -portaali.

Työn tarkoitus on löytää yleisesti parhaat tavat markkinoida verkkopalvelua sosiaalisessa mediassa. Aihe on erittäin ajankohtainen, sillä sosiaalinen media kasvaa räjähdysmäisesti ja useat yritykset pohtivat markkinointia sosiaalisessa mediassa. Kuitenkaan markkinointitavat uudessa mediassa eivät ole tuttuja, eikä niiden vaikutuksia osata seurata.

Työssä seurataan laureasid.com-portaalin markkinointia sosiaalisessa mediassa ja seurataan, millaisia vaikutuksia erilaisilla markkinointiviesteillä on. Tarkoitus on löytää parhaat keinot portaalin markkinointiin.

Työ antaa samalla myös yhden tavan seurata markkinointiviestien vaikutusta reaaliajassa Google Analytics-työkalun avulla.

References:

www.laureasid.com

Research question: Miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää verkkopalveluiden markkinoinnissa

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up