Added: 20.10.2010 18:18
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 426 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

tasa-arvoinen johtaminen

Johtajan asemassa oleva joutuu miettimään monen muun asian lisäksi tasa-arvoisuutta alaisiaan kohtaan. Kuinka toteuttaa tasa-arvo?

Jos yrityksessä on töissä jonkun johtajan sukulainen, ja tämä sukulainen ja joku muu hakevat samaa ylennystä johon vain yksi valitaan, ja kumpikin ovat yhtä päteviä, mitä tulisi tehdä? Luonnollisesti jos jompi kumpi on parempi niin se parempi valitaan, mutta miten tilanteissa jossa ei ole selvyyttä paremmuudesta? Samoin töihin otossa, tietysti jos sukulainen tai muu tuttu on pätemätön ja joku muu pätevä niin otetaan se muu töihin, mutta miten jos tilanne on tasan? Vastaavanlaisia tilanteita on pienemmässä mittakaavassa varmasti paljonkin.

Tuoko johtajan sukulainen tai tuttu yritykseen vastakkainasettelun? Voiko se rikkoa ennen toimineen harmonian yrityksessä? Sama minkä etuuden tämä sukulainen/tuttu saa, näkevät muut työntekijät sen suurempana, kateus kun on ihmisen perusominaisuus.

Saako johtaja muuten osoittaa jollekin tietylle erittäin hyvää työtä tehneelle kiitosta ilman että muut närkästyvät? Vai pitääkö olla tasapuolinen kaikille, vaikka osa tekisikin työnsä paremmin?

Tietysti jos johtaja ei välitä mitä hänestä pidetään, ei hänen tarvitse tällaisia miettiä, mutta tällaiset kysymykset tulevat vastaan kun johtaja välittää työpaikan työtyytyväisyydestä ja ilmapiiristä ja haluaa olla hyvä johtaja.

Research question: Kuinka tulee toimia eri tilanteissa tasa-arvon kannalta?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up