Added: 01.11.2010 18:52
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 203 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Subjektiivinen lounasoikeus työttömien päivähoitoikäisille lapsille

Toistuvasti manaillaan sitä miten työttömien lapset vievät kaikki hoitopaikat. Uskon että tällaista subjektiivista hoitopaikkaa käytetään myös hoidossa tarjottavan "ilmaisen" lounaan vuoksi. Voitaisiinko tarjota pelkkä lounaskin?

Suomessa työttömien ihmisten lapsilla on ns. subjektiivinen päivähoito-oikeus, eli työttömillä henkilöillä on oikeus saada lapsilleen kunnallinen hoitopaikka. Useimmiten tämä hoitopaikka on kaupungille kallis ja työttömälle halpa, koska työttömyyskorvauksella elävän ansiot ovat yleensä pienet. Pienituloiselle, esimerkiksi työmarkkinatuella elävälle perheelle hoitopaikan tärkeimpänä houkuttimena on ilmainen ateria. Viemällä lapsen päivähoitoon, varmistaa että lapsi saa ainakin kerran päivässä terveellisen ja riittävän monipuolisen aterian. Työttömien lapsille voitaisiin tarjota nykyisen subjektiivisen hoitopaikkaoikeuden rinnalla myös oikeutta ilmaiseen ateriaan ilman velvoitetta tuoda lasta muuten hoitoon.

Your idea/solution in one sentence: Työttömien lapsille mahdollisuus käydä ruokailemassa päiväkodissa.

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up