Added: 02.11.2010 10:57
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 412 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Vanhusten yksinäisyys

Vanhusten yksinäisyys ja masennus ovat Suomessa vakavia ongelmia. HelsinkiMission mukaan Suomessa vanhus tekee itsemurhan miltei joka toinen päivä ja pelkästään Helsingissä joka toinen viikko(helsinkimissio 2003) Tekstin tarkoituksena on kuvata vanhusten yksinäisyyttä ilmiönä ja esitellä erilaisia yksinäisyyden muotoja

Research question: Kuinka ennaltaehkäistä ja hoitaa vanhusten yksinäisyyttä

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up