Added: 30.11.2010 10:25
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.

Humak MoSpa-homma

MoSpa -tehtävä elämänkulku ja kasvatus kurssille. Haasteet 1 & 2. MoSpan tiedotus ja nuorisotyöntekijän työnkuva.

MoSpa -tehtävä

Haaste 1.

Ensimmäisenä haasteena MoSpaan liittyen minulle tuli mieleen MoSpan heikko tiedotus itsestään. MoSpa nimi kuuluu monessa paikassa ja lyhennekkin on yksinkertainen ja selkeä "Moniammatillisuutta Sparraamassa" mutta varsinainen tieto jää puuttumaan. MoSpa -hanke sinänsä tuntuu etenevän hyvällä asialla - nuorten puolesta, mutta onko sen toimintamalli paras mahdollinen? Onko moniammatillisuus edes hyvä asia? Puhutaan kovasti nuorisotyön parantamisesta mutta miten tähän konkreettisesti pyritään? MoSpan nettisivulla ei edes selvennetä tarkasti MoSpan toimintaa, vaan sivut vaikuttavat lähinnä itseään myyvältä mainokselta.

Haaste 2.

Kasvaako nuorisotyöntekijän rooli liian isoksi Mospan myötä? Mospa -hankkeen toteutuessa nuorisotyöntekijän vastuu kasvaa huomattavasti. Ihan mukava ajatus, että nuorisotyöntekijä voisi jatkossa toimia samalla viivalla kuin poliisi, lääkäri tai juristi. Ehkä en osaa vielä arvioida tämän merkitystä, mutta jotenkin hankala kuvitella kenen puolella nuorisotyöntekijän pitäisi sitten olla. Nuorisotyöntekijän rooli on mielestäni aina ollut suhteellisen neutraali ja helposti lähestyttävä. Mospa -hankkeen toteutuessa nuorisotyöntekijän rooli mielestäni kärsisi ja nuorisotyöntekijästä tuli enemmän "osa koneistoa" ja etäisyys nuoriin kasvaisi. Nuorisotyöntekijän valttikortti nuorten kanssa on aina ollut samaistuttavuus ja juurikin se, että nuorisotyöntekijä ei ole poliisi, opettaja tai vartija, vaan kuunteleva aikuinen. MoSpa-hankkeen kautta nuorisotyöntekijä ehkä joutuisikin samaan kastiin poliisin, opettajan ja vartijan kanssa, ainakin nuorten mielestä.

Research question: Nuorisotyöntekijän vastuun - liikaa vai liian vähän?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(03 Dec 2010)
Haaste 1.
Tiedottamine hankkeessa on tärkeää ja näissä ESR-hankkeissa myös pakollista ja ohjeistettua. MoSpan resurssit ovat olleet kesän ja syksyn aikana vähäiset, mikä näkyy erityisesti tiedottamisessa. MoSpa- sivustoa olemme yrittäneet päivittää viime päivinä siten, että sieltä saisi kuvan myös toiminnastamme. Jatkossa päisitämme myös tekstejä vastaamaan hankkeen tämän hetkistä tilannetta.
Haaste2.
Moniammatillisuuden vaade nuorisotyöhön tulee mm. lainsäädännön muutoksen myötä (Nuorisolain muutos 1.1.2011 alkaen). Myös lastensuojelulaki painottaa moniammatillisen työn vahvistamista. On kyllä aiheellista kysyä mihin tämä kaikki johtaa. Tuleeko kaikesta toiminnasta saman sisältöistä vai annetaanko nuorisotyön toimia selkeästi omassa tehtävässään ehkäisevänä ja nuorten hyvinvointia edistävänä työnä. Suuntaus laajemminkin Euroopassa viittaa julkisten palvelujen kohdentuvat jatkossa enemmän korjaavan työn suuntaan. Markkinat huolehtivat ehkäisevästä työstä, jos huolehtivat!!
(30 Nov 2010)
Hyviä ajatuksia MoSpa hankkeesta. Yhdyn täysin ensimmäisessä haasteessa tuohon MoSpasta tiedottamiseen ja hankkeen sisältöön. Olen samaa mieltä siitä, että MoSpan kotisivuja selatessa hankkeen sisältö jää hieman epäselväksi joten hankkeen tavoitteita voisi mielestäni selventää. Tai ainakin niiden pitäisi olla konkreettisempia jotta asiasta tietämätönkin saisi hankkeesta selvän kuvan.

Toisessa haasteessa on myös oma hyvä pointtinsa. Mielestäni nuorisotyöntekijöiden pitäisi pysyä mahdollisimman lähellä nuorta jotta nuoret uskaltaisivat luoda luotettavan suhteen nuorisotyöntekijän kanssa. Ajatus siitä, että nuorisotyöntekijästä tulisi osa "koneistoa" voisi vaikuttaa negatiivisesti nuoriin ja heidän lähestymiseensä. Toivonkin ettei nuorisotyöntekijöiden rooli muuttuisi liian radikaalisti tällaisen hankkeen myötä.
(30 Nov 2010)
Hankkeesta tulisi informoida kouluissa ja hankekunnissa ylipäätään, jotta kuntien asukkaat ja nuoret olisivat tietoisia hankkeesta. Näin he voisivat omalta osaltaan vaikuttaa hankkeen eteenpäin viemiseksi. Nuorisotyön piirissä elävät ja heidän läheisensä ovat usein hyvinkin tietoisia asioiden tilasta alalla, koska törmäävät siihen päivittäin. Heiltä löytyisi varmasti kehitysideoita hankkeeseen liittyen.

Enemmän tietoa kuntien nettisivuille, nuorisotiedotuspisteisiin, kenties jonkin laista galluppia ja kyselyä nuorisotiloille ja koteihin, siitä mitä he ovat asiasta mieltä jne. Yhteisiä käytännön harjoituksia esim. poliisille ja nuorisotyöntekijöille kuinka toimitaan kun nuori on vakavasti avun tarpeessa, ja selvitetään millaisella yhteistyöllä saavutetaan parhaita tuloksia. Tällaisilla pienillä tempauksilla saavutetaan näkyvyyttä, joka taas lisää ihmisten mielenkiintoa hanketta kohtaan. Näin myös hankkeessa mukana olevat ammattilaiset heräävät paremmin hankkeeseen mukaan.
Jonkunlaisia tutkimuksia pitäisi kyllä tehdä ja yhteistyötä pitäisi järjestää harjoituksina ja poliisin, lääkäreiden ja muiden vastaavien pitäisi huomioida nuorisotyöntekijä nuoren puolustajana eikä niinkään pelkkänä nuorten asiantuntijana.

MoSpa:n mainostus onnistuisi hyvin eri lehdissä yms. Ainakin helppo kuvitella haastatteluja: "Oulussa Nuorisotyöntekijä toimii yhteistyössä poliisin ja lääkärin kanssa" ja sitten jotain juttua tästä yhteistyöstä ja miten se toimii käytännössä. MoSpa on kuitenkin suht helppotajuinen lyhenne ja ei sen siirtäminen yleiseen tietoisuuteen voi kovin hankalaa olla jos ihan isolla rahalla lähtisi sanomaa levittämään. Ja sitten ongelmana se ikuinen raha. Sitä ei oo eikä tuu.