Added: 30.11.2010 10:29
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 410 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Nuorisotyön merkitys

Miten ihmiset saataisiin ymmärtämään nuorisotyön merkitys nyky-yhteiskunnassamme ja miten voisimme tukea nuorisotyöntekijöiden ammatti-identiteettiä?

Nuorisotyöntekijöiden ammatti-identiteetin tukeminen ja nuorisotyön merkityksen vahvistaminen


Lukiessani MOSPA hankkeen tavoitteita minua alkoi erityisesti kiinnostamaan tämä kyseinen aihe eli miten nuorisotyöntekijöiden ammatti-identiteettiä ja nuorisotyön asemaa voitaisiin tukea? Olemme koulussakin jutelleet ja käyneet keskustelua siitä, että nuorisotyöntekijöiden ammattia on alettu nykypäivänä hieman enemmän arvostamaan joka on todella positiivista. Tähän asiaan ovat varmasti vaikuttaneet Jokelan ja Kauhajoen tapahtumat todella suuresti. Tuolloin nuorisotyöntekijöiden rooli nousi erityisen isoon arvoon sillä silloin tarvittiin pikaisesti kriisiapua tapahtumassa olleille ja heidän läheisilleen.

Mielestäni nykypäivänä voisi kuvitella nuorisotyöntekijöiden ammatin arvostuksen olevan nousussa sillä nuoret tarvitsevat lähelleen yhä enemmän turvallisia ja luotettavia aikuisia jotka ovat oikeasti kiinnostuneita siitä mitä nuorille kuuluu ja miten heillä menee elämässään? Lisäksi nuorisotyöntekijöitä työllistää muun muassa toiminta ongelmanuorten parissa kuten nuorisokodissa työskenteleminen.
Nuorisotyöntekijät tekevät siis ennaltaehkäisevää sekä korjaavaa työtä.

Mutta miten nuorisotyöntekijöitä voitaisiin tukea heidän omassa työssään ja miten heidän ammatti-identiteettiään voitaisiin kohottaa? Onhan kyseessä kuitenkin koko yhteiskunnan kannalta tärkeä työkenttä. Nuorisotyöntekijät tekevät työtä niiden poikien ja tyttöjen parissa joista tulisi kasvaa täysivaltaisia ja niin sanotusti kunnollisia Suomen kansalaisia. Ongelmahan on se, että miten suomalaiset saataisiin tietoisiksi ja ymmärtämään nuorisotyön ja nuorisotyöntekijöiden tärkeys nykypäivänä?

Tulevaisuudessa yhteisöpedagogien ja nuorisotyöntekijöiden määrän ja tarpeen odotetaan kasvavan sillä, niin ikävää kun se onkin sanoa, monella nuorella menee huonosti elämässään. Tähän vaikuttaa tietysti monet asiat joista keskeisimpiä ovat varmasti suuri työttömyyden määrä, nuoriin kohdistuvat liian suuret odotukset muun muassa opiskelujen suhteen sekä runsas alkoholin liikakäyttö. Tulevaisuuden kannalta olisi ennen kaikkea tärkeä saada nuoria kiinnostumaan humanistisesta alasta. Miten kiinnostus alasta saataisiin heräämään?

Research question: Miten nuorisotyöntekijöiden ammatti-identiteettiä ja nuorisotyön asemaa voitaisiin tukea?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(03 Dec 2010)
Ensimmäinen askel mielestäni ammatti-identiteetin tukemisessa on saada nuorisotyöntekijät näkemään oman työnsä tärkeys ja ymmärtämään, että myös ntt:llä on erityisosaamista, joka muilta ammattiryhmiltä puuttuvat. Petri Cederlöfin tekemien tutkimusten perusteella ntt:t kuvaavat omaa työtänsä hyvin konkreettisen tekemisen kautta (esim. kertovat asioita mitä nuoristiloilla tehdään) eivätkä nää omaa työtäsä osana laajempaa kokonaisuutta. Tämä on myös paljolti koulutuskysymys ja asettaa vaatimuksia myös yhteisöpedagogikoulutukselle. Mikä on esim. se laajempi teoriapohja, josta haetaan perusteita omalle tekemiselle eli on kyettävä myös vastaamaan kysymykseen miksi nuorisotyötä tehdään ei vain pelkästään kysymykseen mitä tehdään.
(30 Nov 2010)
Nyt vain harjoittelemaan MoSpaan ja vaikuttamaan!