Added: 04.03.2010 02:30
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 1006 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

MIDI-ohjattava pienmoottori parantaa musiikkilaitteiden kontrolloitavuutta live-soittotilanteissa

Ulkoiseen asennukseen perustuva MIDI-moottori säilyttää vintage-laitteiden arvon. Tuote perustuu nykyiseen teknologiaan ja on suunnattu muusikoille.

Miksi?
Nykyisillä musiikkilaitemarkkinoilla on lukuisia joukko ratkaisuja (mm. TC Electronics G-System, Voodoo LabGCX audio switching ja RocktronPatchmate), jotka mahdollistavat helposti analogisen musiikkilaittei-den päälle/pois toiminnallisuuden. Käytännössä kyseiset päälle/pois-ratkaisut tarjoavat vain rajoitetun mahdollisuuden muokata analogisen musiikkilaitteen asetuksia. Esimerkiksi analogisen säröpedaalin äänensävyn tai särön määrää ei yleisesti ottaen voi vaihtaa nykyisillä ratkaisuilla. Tämä puolestaan pa-kottaa soittaja joko luopumaan asetusten muokkauksesta tai ostamaan kaksi identtistä musiikkilaitetta ja säätämään ne eri asetuksille. Useampien laitteiden ostaminen on hankaa, koska laitteissa voi olla yksi-löllisiä eroja, niiden saatavuus heikkoa tai hankintahinta huomattavan korkea.

Lisäksi ns. vintage-laitteet menettävät usein arvonsa mikäli niihin tehdään modifikaatioita. Nämä modifi-kaatiot täytyy lisäksi monesti toteuttaa ammattimaisen elektroniikkanasentajan toimesta, joka rajoittaa perusharrastajan tekemien muutosten mahdollisuuksia.

Mitä?
Vaikka markkinoilla on tarjolla runsaasti MIDI-ohjattavia laitteita, markkinoilla ei ole tarjolla MIDI ohjatta-vaa pienmoottoria, jonka voisi kytkeä mihin tahansa laitteeseen ilman sähköteknisiä muutoksia ja jonka avulla voisi säätää ulkopuolisen musiikkilaitteen asetuksia.

MIDI-moottori koostuu seuraavista osakokonaisuuksista: 1) Keskusyksikkö, 2) 1 tai useampi keskusyk-sikköön kytkettävää pienmoottoria ja 3) tiedonsiirtokaapeleista.

Standardi laiteräkkiin asennettava keskusyksikkö sisältää seuraavat liitynnät ja toiminnot: 1) MIDI IN käskyjen vastaanottaminen, 2) MIDI OUT/THRU Midi käskyjen välittäminen seuraavalle midi laitteet, 3) Pienmoottorin ”säätönuppi” eli moottorin asetusten muuttaminen, 4) Näyttötaulu eli Moottoreiden ja kes-kusyksikön parametrien näyttäminen ja 5) Tallenna nappi eli asetusten tallennus.

Yksinkertaistettuna laite sisältää (n. 4-8 kpl) pyörivää säädintä, joka saa arvoja 1 – 128. Kääntämällä keskusyksikössä olevaa nuppia, ulkoinen pienmoottori kääntyy vastaavaan asentoon. Käyttäjä voi sää-tää nupit halumaansa asentoihin ja lopuksi tallentaa kyseiset asennot johonkin 0- 127 muistipaikasta. Useampia keskusyksikköjä voi liittää tosiinsa midi/out/thru liitynnän avulla. Yksittäinen keskusyksikkö sisältää useita pienmoottori säädintä.

Moottoreita on periaatteessa kolmea tyyppiä: 1) pyörivä säädin, joka pyörii portaattomasti ”kellon eri asentoihin”, 2) katkaisija, jonka avulla katkaisimen asentoa voidaan muuttaa kahden tai useamman asennon välillä ja 3) painonappi, jonka avulla nappi voidaan painaa päälle ja pois päältä. Kaikkia näitä säädetään samalla keskusyksikön säätimellä. Moottorit kytketään tiedonsiirtokaapelilla keskusyksikköön, joka välittää kullekin moottorille tarvittavat tiedot. Säädettävän laitteen normaali ”nuppi” (esim. vahvisti-men äänenvoimakkuus säädin) irrotetaan jolloin sen yleensä metallinen varsi paljastuu. Tähän varteen kiinnitetään MIDI-moottori kiristämällä säädettävät kiinnikkeet ruuvimeisselillä tiukasti nuppiin kiinni.

Kenelle?
MIDI moottorin käyttäjiä ovat kaikki musiikin ammattilaiset ja aktiivi harrastajat jotka haluavat kontrolloida omia vintage-musiikkilaitteitaan mahdollisimman kattavasti live-soittotilanteissa. Oletetuin tuotteen käyt-täjäkunta lienee kitaransoittajat.

Milloin?
Käytännössä kaikki vaadittava teknologia MIDI-moottorin toteuttamiseksi on olemassa. Tämän johdosta laitteen prototyypin rakentaminen lienee suhteellisen helppoa.

Missä?
Laite soveltuu parhaiten live-soittotilanteisiin, jossa kesken musiikkiesityksen soittajalla on tarve säätää uusia asetuksia (esim. eri asetukset sooloa varten).

Your idea/solution in one sentence: Ulkoiseen asennukseen perustuva MIDI-ohjattava pienmoottori

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(23 Apr 2013)
Tuolta löytyy ainakin elektroniikkaan, tietotekniikkaan yms. perehtynyttä porukkaa:
www.hacklab.fi/
(23 Apr 2013)
Sinänsä idea on mielenkiintoinen ja pohtimisen arvoinen.
Elektroniikkaa sen kummemmin tuntematta, tulee mieleeni MIDI-ohjattu askelmoottori.

Vastatakseni itse kysymykseeni siitä, mihin potikkaa pyörittävä moottori kiinnitettäisiin, voisi kyseeseen ehkä tulla ko. laitteen koko "käyttöliittymän", eli orgislaitteen käyttöpaneelin päälle asetettava, saman kokoinen levymäinen maski, johon moottorit on kiinnitetty.

Maski olisi tuettu MIDI-ohjattavan analogilaitteen runkoon siten, että naarmuuntumisen estävin, pehmustetuin laipoin varustetut ruuvit ruuvataan laitteen runkoa, esim. sivuja vasten ja näin ohjattava laite jää maskissa olevien ruuvilaippojen väliin puristussuunnassa.

Moottorien liikkeen siirtäminen (kierto-)potikoihin voisi tapahtua esim. siten, että moottorin akseliin on kiinnitetty kuminen jatke, jonka toisessa päässä on kartiomainen reikä, joka kiristyy potikan nupin päälle, kun maski painetaan paikalleen. Liukupotikat ja kytkimet sitten erikseen. Kallista tulee...
(23 Apr 2013)
Kuinka tuo moottori kytkettäisiin säädettävään laitteeseen? Kuinka esim. voisi analogisynan potikan nuppiin kiinnittää moottorin niin, ettei se aiheuta arvokkaaseen vintagelaitteeseen muutoksia (mainitsemaasi modifikaatiota)?

Nupin lisäksi moottorin pitää olla kiinni myös jossain muualla, missä?
Hieno idea! Suosittelen tätä artikkelia läheiselle vintage kitara harrastajalle joka myös tekee itse oheislaitteita (putkivahvistimet, pedaalit, keinokuormat jne.).