Added: 08.03.2010 20:30
Linked challenges:
No linked challenges.
Viewed 523 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Taantuma hiljensi Suomen satamat

Globaali talouden taantuminen on hiljentänyt Suomen satamat. Satamakaupungit ovat talousvaikeuksissa.

Maailmanlaajuisen taantuman vaikutus on heijastunut voimakkaasti suomalaisten satamien toimintaan. Erityisesti taantuman vaikutukset näkyvät satamissa, joissa metsä- ja metalliteollisuuden vienti muodostaa merkittävän osan sataman toiminnasta. Näitä satamia ovat esimerkiksi Kemi, Hamina ja Rauma, jotka ovat vaikeuksissa ja menettävät merkittävästi verotuloja. Satamien hiljeneminen aikaansaa paitsi kansallisen talouden ongelman, myös työvoimapoliittisen ongelman satamahenkilöstön lomautuksina ja irtisanomisina.Taantumaa voidaan jo pitää lamana.

Suomen teollisuuden tulisi olla innovatiivisempaa perinteisen kapea- alaisen metsä- ja metalliteollisuuden sijasta. Uusilla tuotteilla, joille luotaisiin toimivat vientimarkkinat, mahdollistettaisiin Suomen ulkomaankaupan elpyminen ja satamien toimintojen kasvaminen tämänhetkisestä aallonpohjasta. Yhtenä tulevaisuuden satamatoimintoja kasvattavana mahdollisuutena nähdään jo vireillä olevat Pohjois- Suomen ja - Ruotsin yhteiset kaivosprojektit.Your idea/solution in one sentence: Teollisuuden rakennemuutos ja innovatiivisuus tulevaisuudessa.

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up