Added: 25.01.2011 13:45
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 387 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Kaupunki- ja lähiöasukkaiden tutustuttaminen ”takaisin luontoon”

Luonnosta ja ympäristöstä vieraantuminen lisääntyy maaltamuuton myötä. Mitä voisimme tehdä tämän estämiseksi?

Tämän päivän kaupungeissa ja lähiöissä asuu paljon ns. luonnosta ja perinteisestä suomalaisesta ympäristöstä vieraantuneita ihmisiä. Tämä koskee erityisesti lapsia ja nuoria, mutta myös esimerkiksi maahanmuuttajia ja heidän lapsiaan. Isolla osalla ei ole edes mahdollisuutta meille suomalaisille tuttuun kesämökkeilyyn. Niimpä se ainoa kosketus luontoon saattaakin olla vain se oma lähipuisto tai pururata ja lenkkipolut.

Olen miettinyt tähän ongelmaan ratkaisua. Mielestäni tähän voitaisin parhaiten vaikuttaa esim. koulujen, vanhempainyhdistysten tai vaikka harrastusryhmien kautta, erityisesti lasten ja nuorten osalta.

Aivan tavalliset aktiiviset ihmiset, joilla on esimerkiksi luontoon, retkeilyyn tai sopiva urheiluun liittyvä harrastus, voivat halutessaan toimia tällaisessa innovaattoreina.
Esimerkiksi itse olen järjestänyt epävirallisia retkeily- ja melontapäiviä junioriurheilujoukkueen kautta ala-asteikäisille ja heidän vanhemmilleen. Se vaatii vähän järjestelyä ja ajankäyttöä, mutta on erittäin antoisaa ja samalla saa toteuttaa sitä omaa harrastustaan. Samalla siinä on oiva tilaisuus opettaa esim erätaitoja ja luonnon perusasioita inokkaalle porukalle. Palaute tällaisesta on ollut minulle pelkästään positiivista ja se on tuonut myös uusia ystäviä.
Tärkeintä on saada lasten mukaan heidän vanhempansa, koska näin saadaan irti maksimaalinen hyöty. Toisaalta ilman vanhempien mukaantuloa saattaa käydä niin että huomaat olevasi vastuussa vähän liian suuresta lapsiporukasta.

Your idea/solution in one sentence: Aktiivitoiminnalla voisimme säilyttää paremman kosketuksen ja yhteyden luontoon.

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up