Added: 15.03.2010 11:26
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 487 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

toimistosisustussuunnittelun haasteiden edessä

viihtyisän, turvallisen ja innovatiivisen työympäristön luominen olennaiset ongelmat huomioon ottaen.

työntekijöitä etsiessään joutuvat yritykset yhä enemmän houkuttelemaan työntekijöi-tä palvelukseensa tarjoamalla uudenaikaista ja innovatiivista työympäristöä. työpai-kan valinnassa moni arvostaa niin haasteellisia työtehtäviä kuin viihtyisää työpaikkaa-kin. toimiva ja loppuun asti harkittu toimistosisustus motivoi henkilökuntaa omalta osaltaan tehokkaaseen työskentelyyn sekä pitämään toimiston viihtyisänä. työpaikan tulee olla myös henkilökunnalle turvallinen paikka suorittaa työtehtäviä.

monet ihmiset kuitenkin pitävät työpaikkaansa epämiellyttävänä ympäristönä eivätkä viihdy parhaalla mahdollisella tavalla. tukala olo vaikuttaa negatiivisesti työpanok-seen. työntekijöiden tulisi saada mahdollisuus työskennellä rauhallisessa ympäristössä. toimistotyössä toimivat henkilöt kärsivät usein myös fyysisistä ongelmista sillä istumis-ta ja monotonisia liikeratoja toistetaan päivästä toiseen. yrityksen kokiessa muutoksia sen toimintatavoissa voi tapahtua muutoksia, jotka ovat hankalia monille työntekijöil-le. työpaikoista pyritään nykyään luomaan kodinomaisempia viihtyisän ilmapiirin luo-miseksi, mutta päämäärä on hyvin haastava. yrityksillä ei välttämättä ole suuria re-sursseja sisustamiseen ja olohuonemaiset seurustelutilat voivat muuttaa työn luonteen jopa liian epäviralliseksi. voidaan kyseenalaistaa kuinka mukavaksi työympäristön voi kuitenkaan luoda ilman, että sillä in negatiivinen vaikutus itse työpanokseen.

References:

Research question: Kuinka luoda viihtyisä työympäristö

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up