Added: 27.01.2011 13:34
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 460 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Ympäristöystävällinen majoitusliiketoiminta lisämyynnin mahdollistajana

Ympäristöystävällisenä markkinoitu toiminta voisi tuoda lisäarvoa asiakkaalle ja tätä kautta myös lisämyyntiä majoituspalveluita tarjoavalle yritykselle.

Majoitusliikkeiden toiminta luo haasteita ympäristöystävälliselle ajattelulle ja kestävälle kehitykselle. Satoja vuodevaatteita pyykätään päivittäin ja sähköä käytetään huomattavia määriä niin ravintolapalvelujen tuottamiseen kuin huoneiden imuroimiseenkin. Lisäksi jo matkustus itse määränpäähän aiheuttaa yleensä runsaasti päästöjä ja kuluttaa uusiutumattomia luonnonvaroja – on kyseessä sitten auto tai lentokone.

Ekologinen ajattelu on nykypäivänä jopa trendikästä ja kuluttajat ovat aiempaa tietoisempia jättämästään hiilijalanjäljestään. Monelle saattaakin varmasti tulla jopa huono omatunto matkustamisesta ja majoittumisesta koituvista ympäristöhaitoista. Laaksosen ja Mäntylän mukaan yksi syy ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden kysynnälle on myös oman hyvinvoinnin lisääntyminen. Luontoa säästävät tuotteet edistävätkin esimerkiksi ruoan ja ympäristön puhtautta, mikä taas vaikuttaa ihmisen terveyteen. Lisäksi kuluttajat pitävät tärkeänä myös tulevien sukupolvien mahdollisuutta elämään ja hyvinvointiin. (Laaksonen & Mäntylä 2000, 49.)

Ympäristöystävällinen majoitusliiketoiminta muodostuisikin varmasti kilpailuvaltiksi ja auttaisi ketjuja profiloimaan imagoaan entistä paremmin ja tätä kautta tuomaan lisämyyntiä. Lisäksi ympäristöystävällinen toiminta saattaisi vaikuttaa positiivisesti myös asiakkaiden palvelukokemukseen, sillä he kokisivat omalla toiminnallaan auttavansa myös ympäristöä. Tärkeintä olisi kuitenkin tuoda pienet ja suuret ympäristöteot asiakkaiden tietouteen, jolloin he myös osaisivat valita omien arvojensa mukaan toimivan majoitusliikkeen.

Itse pyrin valitsemaan mahdollisimman ekologisesti toimivia yrityksiä, mutta ainakaan nykyään suosima hotelliketju ei hyödynnä tällaista markkinointia ja toimintatapaa lainkaan. Yrityksen kotisivuilla on kyllä lyhyesti kerrottu ympäristöohjelmasta, mutta käytännön tasolla ekologinen toimintatapa ei näy asiakkaalle asti. Ympäristöystävällisen toiminnan korostaminen voisikin tuoda niin uusia asiakkaita kuin myös vahvistaa vanhojen asiakkaiden suhteita yritykseen. Itse kävisin mieluusti syömässä myös kotikaupunkini suosikkihotellin ravintolassa, jos tarjolla olisi ekologisesti tuotettua lähiruokaa ja varmasti valitsisin myös kyseisen ketjun hotellin useammin matkoillani.

Modified 2011-01-27 13:45:48

References:

Laaksonen, P. & Mäntylä, M. 2000. Tuotteen ympäristöystävällisyys – kuluttajien ja asiantuntijoiden käsitysten vertailua. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus.

Research question: Miten ostaisin enemmän majoitusliikkeen asiakkaana?

Can you solve this challenge? or

Solution(s) for this content
User image
Pienetkin teot tuovat näkyvyyttä ympäristöystävälliselle toiminnalle.

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(27 Jan 2011)
Erittäin hyvä ongelma. Kieltämättä ekologisuuden esille tuominen toisi lisäarvoa yritykselle. Ongelmana itse näen tällä hetkellä ekologisten valintojen kalliuden. Ei tietenkään esim. matkustusvälineen vaihtaminen ykstyisautoilusta julkiseen liikenteeseen tuo lisäkustannuksia vaan tarkoitan mm. lähi- ja luomuruokaa, joka on vielä nykyisellään ainakin liian kallista opiskelijan budjetille.