BSC-hanke, vaihe I: Kuntokeskuksen tarjoaman palvelukokonaisuuden parantaminen

Tarkastelen yrittäjävetoista kuntokeskusta, joka on ainoastaan suunnattu naisille. Näin ollen lähtökohdat nykyisen työpaikkani kannalta ovat samat.

Aloitan tarkastelun asiakkaan kokeman palvelupolun kautta vedoten omiin kokemuksiini, jolloin mahdolliset epäkohdat asiakkaan näkökulmasta erottuvat paremmin. Varsinainen päänäkökulmani nousee idea- sekä visiokohdassa, jossa tarkastelen ryhmäliikuntaa arvon lähteenä asiakkaan näkökulmasta.

Asiakas kiinnostuu yrityksestä todennäköisesti markkinoinnin tai tuttavien kautta.
Kuitenkin alussa asiakas voi mennä harhaan, mikäli ei osaa suhtautua tarpeeksi kriittisesti palvelusopimukseen, ja sen moninaisiin ehtoihin. Näin ollen asiakkuuden erinäiset muodot ja mahdollisuudet jäävät usein hämärän peittoon. Kun asiakkuus on avattu kyseiseen kuntoilukeskukseen, tällöin asiakas pääsee käsiksi tarkemmin erilaisiin palveluihin. Kuitenkin tutkitusti ensivaikutelma ratkaisee, jolloin asiakkaan vastaanotto ja huomiointi ovat avain asemassa.

Ensivaikutelman kannalta ulkoiset tekijät, kuten tila yhtenä palveluna vaikuttaa tunnetilaan sekä mielikuvaan yrityksestä. Tila palveluna voi kertoa paljon toimivuudesta, kuten siisteydestä ja puhtaudesta jota halutaan asiakkaille tarjota. Myös tilan esteettisyys ja estetiikka ovat osa tunnelmaa. Lisäksi eettisyyden ja moraalin kannalta nousee esiin miten suhtaudutaan ulkomaalaisten rukoushetkiin sekä erilaisiin kaapuihin, johon uskonto velvoittaa. Esimerkiksi tarkasteltavassa kuntokeskuksessa käy jonkin verran ulkomaalaistaustaisia, joten kyseiset kysymykset on selkeytettävä, ja laadittava yhteiset pelisäännöt kaikkien hyvinvoinnin kannalta.

Varsinaisten liikuntapalveluiden sisällössä voi ilmetä yllätyksiä esimerkiksi ryhmäliikuntatunneille mahtuminen, oikeiden alennustuotteiden ja palveluiden hinnoittelu, yhteistyöyrityksien palvelut ja niistä tiedottaminen, aikataulutus sekä tuntiperuutukset. Varsinaisten ryhmäliikuntatuntien sisällössä voi myös olla vakavia puutteita, joten otin päätarkastelunäkökulmaksi ryhmäliikunnan arvon lähteenä. Peilaan aihealueen ympäriltä omia kokemuksiani Sanni Fagerströmin (2008.) graduun, joka käsittelee laajasti ryhmäliikuntaa yksinomaan asiakkaan näkökulmasta.

References:


Fagerström S. 2008. Ryhmäliikunta arvon lähteenä. Tampereen yliopisto. Pro Gradu-tutkielma.
http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=18194

Research question: Miten kyseistä palvelukokonaisuutta voisi parantaa?

Can you solve this challenge? or

Solution(s) for this content
User image
Tarkastelen palvelukokonaisuutta ryhmäliikunnan näkökulmasta, ja mitä arvoa se tuottaa asiakkaalle. Käsittelen myös, mitä pitää sisällään niin onnistunut kuin epäonnitunut ryhmäliikunta.

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(27 Jan 2011)
Hyviä pointteja tuli tekstissäsi esiin. Pidin hyvin paljon tuosta, että kuntosalille tuleminen voi olla hankalaa ja tällöin ensivaikutelma on tärkeä.

Erikulttuuriset tulisi huomioda, mutta mielestäni kuntosalilla ei saisi järjestää rukoushetkiä, tai pukeutua kaapuihin. Nämä voivat olla jopa turvallisuusriskejä. Varsinkin kuin kyseessä on vain naisille suunnattu kuntosali, niin naisien ei tarvitsisi pukeutua uskonnollisesti.
(27 Jan 2011)
Osuva lähtökohta alaa ajatellen. Monipuolisesti käsitelty aihetta, näinkin lyhyessä tekstissä. Ongelmat ovat hyvin harkittuja, eivätkä ne välttämättä tule uuden asiakkaan mieleen sopimusta tehdessä.