Added: 27.01.2011 13:58
Viewed 475 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Palvelukokonaisuuden kehittäminen

Palvelukokonaisuuden tarkastelua asiakkaan näkökulmasta.

Tarkastelin edellisissä vaiheissa niin liikuntakeskuksen palvelukokonaisuutta yleisesti sekä erityisesti ryhmäliikunnan näkökulmasta. Tarkastelin erityisesti ryhmäliikuntaa asiakkaan kokeman arvon lähteenä.

Edellisissä kohdissa esitellyt viisi arvoa määrittelevää tekijää ryhmäliikunnassa pohjautuvat pitkälti ihmisen tarpeisiin ja tuntemuksiin erityisesti fyysisten-, psyykkisten-, sekä sosiaalisten tekijöiden kannalta. Pyrin selkeyttämään teoriaa suhteessa käytäntöön tuomalla esiin erilaisia tilanteita, joita olen itse kohdannut ryhmäliikuntatunneilla.

Yksinkertaisuudessaan pienet seikat vaikuttavat asiakkaan kokemaan palvelukokonaisuuteen ja siitä koettuun arvoon. Täten erityisesti henkilökunnalla on suuri työ ja vastuu pitää asiakkaat tyytyväisinä sekä kannustaa liikkumaan. Kyseinen tehtäväkokonaisuus auttoi hahmottamaan palvelun kriittisiä pisteitä erityisesti kuntokeskuksen näkökulmasta sekä hahmottamaan ryhmäliikuntaa sekä sen touteutumistapoja.


References:

Fagerström S. 2008. Ryhmäliikunta arvon lähteenä. Tampereen yliopisto. Pro Gradu-tutkielma.
http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=18194

Opportunity: tuloksena tyytyväisemmät asiakkaat sekä hyvinvoinnin edistäminen

Threat: liika terveysintoilu

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up