Added: 27.01.2011 14:17
Viewed 418 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Kuntokeskukset tulevaisuudessa

Tulevaisuudessa kuntokeskukset saattavat muodostaa yhä suurempia ketjuja. Pienimmät liikuntakeskukset tulevat mitä luultavimmin kaatumaan kovassa kilpailussa.

Tulevaisuudessa kuntokeskusten suosio on luultavasti yhtä suuri kuin tänä päivänäkin. Luulen kuitenki, että kuntokeskusketjujen määrä on vähentynyt. Pienimmät yritykset ja ketjut ovat kaatuneet pois tai tehneet liitossopimuksia. Yritykset muodostavat siis yhä suurempia ketjuja. Luulen, että tällä tavoin yritykset tulevat pärjäämään paremmin tulevaisuuden markkinoilla. Nykypäivän liikuntakeskusketjut tulevat pärjäämään paremmin sekä nykypäivänä että tulevaisuudessakin.

Jos tulevaisuudessa liikuntakeskukset todella muodostavat suurempia ketjuja, vähenee varsinainen kilpailu. Toki eri yritysten välillä käydään kovaa kilpailua, mutta kilpailijoita on vain vähemmän. Kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen tulee kuitenkin olemaan ajankohtainen ja suuri haaste myös tulevaisuudessakin. Asiakkaat tulevat haluamaan ja vaatimaan vielä erilaisimpia asioita, joten kilpailukykyä ja innovatiivisten palveluiden kehittämistä tullaan koettelemaan toden teolla.

Opportunity: Isot ketjut mahdollistaisivat muun muassa sen, että yhdellä jäsenyydellä pääsisi moniin eri liikuntakeskuspaikkoihin

Threat: Yksityisyrittäjyys saattaisi vähentyä, valinnan mahdollisuus pieni

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(27 Jan 2011)
Mielestäni tulevaisuuden kirouksena niin liikuntakeskuksien kuin muidenkin palveluntarjoajien kohdalla on juuri se, että niin sanotut pienet tekijät ovat katoamassa. Kilpailu on kovassa kasvussa, kun esimerkiksi nykypäivän kuluttajat ovat löytäneet kuntokeskukset omakseen esimerkiksi hiihtolatujen ja kuntopolkujen sijasta. Perinteiset kuntosalit eivät enää riitä, vaan kuluttajat vaativat tunteja "kaiken maailman" pilateksesta zumbaan. Pienien kuntokeskuksien tarjonta on ehkä nykypäivän kuluttajien mielestä suppea, mutta juuri niillä pienemmillä paikoilla on persoonallisuutta. Lisäksi usein henkilökunta ja muut kuntokeskuksen kävijät ovat tuttuja ihmisiä, joka auttaa luomaan rennompaa tunnelmaa. Tulevaisuudessa pienempien kuntokeskuksien olemassaolo tulisi jollakin tavalla turvata. Tämän voisi toteuttaa esimerkiksi niin, että pienempi kuntokeskus yhdistyisi suurempaan ketjuun, mutta pienempi keskus saisi kuitenkin pitää omat tilansa, "sääntönsä", julkisivunsa ja tunnelmansa.
(27 Jan 2011)
Tulevaisuuden visio on hyvin realistinen ja uskon että näin todella tulee käymään. Toisaalta toivoisin, että pienet kuntokeskukset, joissa on lämmin ja tuttavallinen ilmapiiri, jäisivät elämään tulevaisuudessakin.

Isojen ketjujen asiakkaat pääsevät käyttämään palveluita siellä, missä ketjuja on. Jos pienet kuntokeskukset poistuvat, miten käy niille monille suomalaisille, jotka eivät asu kasvukeskuksissa, jonne suuria kuntokeskuksia on järkevä rakentaa?