Added: 27.01.2011 14:38
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 425 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Kehitysehdotus pikaruoka-ravintoloiden asiakaspalveluun

Pikaruokaravintola on monen nuoren ensimmäinen työpaikka. Asiakkaan tulisi päästä osaksi tätä intoa ja halua oppia uutta, eikä joutua kärsimään siitä, ettei uusia työntekijöitä perehdytetä kunnolla ja virheitä sattuu jatkuvasti. Tässä hiukan aihetta mietittäväksi.

Pikaruokaravintola on varmasti monen nuoren ensimmäinen työpaikka. Mielestäni asikkaiden ei kuitenkaan tulisi kärsiä tästä, vaan pikemminkin päinvastoin hyötyä ja päästä osaksi sitä nuoruuden intoa ja uuden työpaikan mukanaan tuomaa halua ja iloa oppia uutta. Asiakaspalvelun oppii tekemällä ja siinä harjaantuu vuosien ja kokemuksen myötä.

Jos pikaruokaravintolayritykset palkkaisivat muutaman työntekijän lisää, ja uudet työntekijät perehdytettäisiin ja koulutettaisiin paremmin, olisi tuloksena varmasti tyytyväisempiä asiakkaita. Lisäksi vanhempienkin työntekijöiden tulisi keskittyä työhönsä, ja siihen, mitä sillä hetkellä on tekemässä. Heillä tulisi olla aito kiinostus jokaista asiakasta kohtaan ja halu palvella jokainen asiakas parhaalla mahdollisella tavalla.

Kehitysehdotuksena mieleeni tulee lisäksi työntekijöiden työtyytyväisyydestä ja työhyvinvoinnista sekä virkeydestä huolehtiminen. Näiden lisäksi on tärkeää huolehtia, ettei työpäivät ole aina samanlaisia, koska vaihtelu virkistää - meitä kaikkia.

Your idea/solution in one sentence: Pikaruokaravintoloissa tarvitaan uusien työntekijöiden syvempää perehdyttämistä ja kouluttamista

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(27 Jan 2011)
Totta! Kokeneemmat työntekijät täydentävät osaamisellaan aloittelevia työntekijöitä ja näin voitaisiin varmistaa myös perehdytyksen ja tätä kautta koko toiminnan laatu. Uusien työntekijöiden perehdyttäessä vasta-alkajia riski väärien käytäntöjen opettamiseen kasvaa.