Added: 17.03.2010 08:54
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 499 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

miten motivoida henkilöstöä entistä paremmin?

Miten johtajat ja esimiehet voisivat parhaiten motivoida henkilöstöään?

tutkimusten ja kokemusten mukaan henkilöstön motivaatiolla on ratkaiseva merkitys työyhteisön tuloksellisuuden kannalta. myös suomalaisten yritysten ja muiden organisaatioiden kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että niissä on motivoitunut henkilöstö, joka on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin ja pyrkii niihin yksilöinä ja yhdessä niin hyvin kuin mahdollista.

motivaatio on kuitenkin johtamisen ja esimiestyön kannalta haastava kysymys, sillä motivaatiota on usein vaikea suoraan mitata ja eri ihmisiä myös motivoivat erilaiset asiat eri tilanteissa. motivaatiokeinoina voidaan käyttää esim. rahaa (mutta onko se paras motivoija?) erilaisia tunnustuksia, kiitosta, työn merkityksellisyys voi motivoida yksilöitä jne. kysymys on monimutkainen ja haastava, mutta hyvin mielenkiintoinen.

suomen yritysten ja organisaatioiden tulevaisuuden kannalta olisi tärkeää, että kaikki ovat sitoutuneita ja motivoituneita omaan työhönsä. tahtoisinkin herättää keskustelua ja ideointia siitä, miten johtajat ja esimiehet voisivat parhaiten motivoida henkilöstöään hyvään työhön ja tuloksiin?

Research question: miten motivoidaan henkilöstöä hyviin tuloksiin?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up