Added: 25.11.2009 19:29
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.

Analogisten musiikkilaitteiden reaaliaikainen hallinta live-soittotilanteissa

Analogiset vintage-musiikkilaitteet eivät sisällä digitaalista MIDI-tiedonsiirtostandardia joka mahdollistaa reaaliaikaisen soundien muokkauksen

Musical Instrument Digital Interface (jatkossa MIDI) on digitaalinen tiedonsiirtostandardi jonka avulla erilaiset musiikkilaitteet voivat keskustella keskenään. MIDI-standardi syntyi vuonna 1982, jonka jälkeen se on levinnyt käsittämään sekä soittimia että erilaisia musiikkilaitteita kuten vahvistimet tai efektit. Kuitenkaan edes tänä päivänä kaikki uusimmatkaan musiikkilaitteet tai soittimet eivät sisällä MIDI-toiminnallisuutta puhumattakaan ennen vuotta 1982 valmistetuista analogisista ”vintage”-laitteista.

Digitaaliseen MIDI-standardiin sisältyvillä Program Change (jatkossa PC) – käskyillä voidaan valita musiikkilaitteisiin ennalta tallennettuja ohjelmia (engl. preset) ja Continuous Controller (jatkossa CC) – käskyillä voidaan puoleltaan muokata ohjelmaan kuuluvia ominaisuuksia kuten ominaisuus päälle tai pois päältä. Käytännössä PC- ja CC-toiminnallisuudet mahdollistavat parhaimmillaan reaaliaikaisen ja rajattoman asetusten ja soundien muokkauksen mukaan lukien live-soittotilanteet.

Vaikka musiikkilaitemarkkinoilla digitaalisuus on dominoinut viime vuodet, on analogisten laitteiden käyttäjäkunta edelleen huomattava erityisesti ammattimuusikoiden keskuudessa, jotka eivät ole valmiita tekemään kompromisseja soundiensa suhteen. Muusikoiden ja erityisesti kitaristien keskuudessa onkin hyvin yleistä käyttää sekaisin digitaaliseen ja analogiseen teknologiaan perustuvia laitteita. Digitaalisen ja analogisen teknologian samanaikainen käyttö johtaa kuitenkin helposti käytössä olevien musiikkilaitteiden reaaliaikaisen asetusten hallinnan hankaluuteen. Usein erityisesti live-soittotilanteissa tämä pakottaa soittajat tekemään kompromisseja käytettävän musiikkilaitteiston ja niiden tuottamien soundien muokkauksen suhteen. Esimerkiksi kitaristi ei voi nykyisillä ratkaisuilla itse muokata käsin koskematta analogisen säröpedaalin äänenvoimakkuuden tai särön määrää jos kyseinen pedaali ei sisällä MIDI-toiminnallisuutta.

Research question: Kuinka voin muokata reaaliaikaisesti useiden eri analogisten efektipedaalien asetuksia live-soitto tilanteessa?

Can you solve this challenge? or

Solution(s) for this content
User image
Ulkoiseen asennukseen perustuva MIDI-moottori säilyttää vintage-laitteiden arvon. Tuote perustuu nykyiseen teknologiaan ja on suunnattu muusikoille.

Would you like to comment?

Log in or Sign up