Added: 27.02.2011 17:21
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 461 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Löytyykö räpistä nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen siemen?

Mistä löytää kiinnostusta politiikkkaan jos olen nykyteini?

Nuorten yhteiskunnallinen vaikuttaminen – ketä kiinnostaa?
Luodaksemme vahvempaa nuorisopolitiikkaa ja tulevaisuuden yhteiskuntaa tulisi nuoret saada kiinnostumaan, ei vain asioista yleisellä tasolla, vaan myös poliittisista näkökulmista subjektiivisessa mielessä.
Keskeinen kysymys on, että saavatko nykynuoret koulussa sellaista yhteiskunnallista sivistystä joka kasvattaa heistä yhteiskunnallisesti valveutuneita oman mielipiteensä muodostavia, keskustelevia ja kykeneviä poliittiseen toimintaan? Kansainvälisen vertailevan tutkimuksen mukaan ei (Suutarinen ym. 2003).
Jos koulu ei opeta tarvittavissa määrin yhteiskuntatiedettä, niin mistä nuoret saavat tietonsa? Kavereilta, kaduilta, sosiaalisesta mediasta, musiikista? Kamppailua ihmisten maailmankuvan muokkaamisesta käydään nykyään aivan eri piirissä kuin esimerkiksi 80-luvulla. Koti, koulu ja kirkko eivät uusinna enää sitä tietoa joka nuorelle muodostuvat maailmasta. Kaupalliset mediakulttuurit hoitavat leijonaosan kasvatustyöstä.
Koululaitos antaa arvot ja normit joita yhteiskunnassa yleisesti arvostetaan. Omaehtoisen äänen löytäminen ja sen myötä toimiminen täytyy nuorten löytää itse. Esimerkkinä voidaan ajatella populaarikulttuurista ilmiötä hip-hop. Kriittisen hip-hopin kautta voidaan tulkita ja laajentaa politiikan käsitettä ja luoda uusia yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoja. Vaikka tätäkin kulttuurin myötä ajaa kaupallisuus voi nuori löytää sanomaa joka on valtavirtaa vastaan ja sitä kautta löytää myös oman äänensä. Voisiko tälläistä populaarikulttuurin antia joka kiinnostaisi nuoria hyödyntää myös institutionaalisessa toiminnassa?

Modified 2011-02-27 17:31:31

Your idea/solution in one sentence: Vaihtoehtoja vaihtoehtoisten muotojen kautta

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(28 Mar 2011)
Nuorisotutkimusverkostolta on ilmestynyt verkkojulkaisu 43: Paakkunainen, Kari & Suurpää, Leena. 2011. Nuorten poliittinen ohjaus - strategista johtamista, kentän kasvavaa yhteistyötä vai latistavaa osallistumista. Lähde: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/nuorisotutkimusverkostolta-uutuusjulkaisuja-nuorten-poliittisesta-ohjauksesta